Storkontrakt signert

Statens vegvesen har signert ny driftskontrakt for riks- og europaveier i Trøndelag på 502.377.082 kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Veistrekningene som skal driftes på «Trøndelag»-kontrakten strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.

- Dette er en spennende kontrakt på mange måter, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen.

- Det er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veier året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget veinett, og dermed være mer effektive.

Veidekke AS ble tildelt kontrakten av vegvesenet. Den innebærer brøyting, strøing og salting av veien vinterstid, kosting og annet renhold på sommerstid, i tillegg til blant annet fjellsikring, ettersyn av stikkrenner, rekkverk og skilting.

Flere mindre ble én stor kontrakt

Tidligere besto kontraktområdet av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveier.

- At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser – som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, sier Myklebust.

- Spesielt dette med å unngå det vi kaller standardsprang mellom kontrakter, er viktig. Det vil si at kjøreforholdene blir like over lengre strekninger.

Kortere strekning fra 1. september 2023

Avtalen mellom Statens vegvesen og Veidekke AS gjelder drift av E6, E14, riksvei 706 og riksvei 70. Strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i Nord.

Fra 1. september 2020 til 31. august 2023 er den på totalt 482,904 km vei, der 412,893 km er riksvei og 70,011 km er riks g/s-vei.

Fra 1. september 2023 til 31. august 2025 er riksvei 70 tatt ut av kontrakten; totalt 449,316 km vei, med 387,147 km riksvei og 62,169 km riksvei g/s-vei.

Powered by Labrador CMS