Illustrasjonen viser utviklingen for 2. kvartal i 2016 - 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.
Illustrasjonen viser utviklingen for 2. kvartal i 2016 - 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor.

Kompressorsalget ned

Tallene for første halvår 2020 er klare.

Statistikkene for 2. kvartal blant medlemmene til Maskingrossisternes Forening (MGF) for nysalg av kompressorer er nå klar. Som for anleggsmaskingruppen viser også kompressorgruppen en nedgang i et kvartal preget av covid-19 nedstenging, historisk lav kronekurs og fallende oljepriser. Totalsalget av nye kompressorer endte i første halvår på 926 anlegg, som er en nedgang på 11,5%* i forhold til samme periode i 2019.

Flere faktorer

Det fortsatt gruppen oljesmurte kompressorer som er den største underkategorien og i 2. kvartal ble det solgt 245 enheter, som er en nedgang på 36% i forhold til samme kvartal i fjor. Denne typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter og en usikkerhet i markedet knyttet til kronekurs og ikke minst oljeprisen kan føre til en lavere investeringsvilje. I tillegg har en rekke produksjonsbedrifter, spesielt knyttet til oljeservice, hatt et høyt antall permitterte og til dels reduksjon i antall sysselsatte på permanent basis.

Denne grafen viser utviklingen for 1. halvår i 2016 - 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor. Foto: MGF
Denne grafen viser utviklingen for 1. halvår i 2016 - 2020 summert for de ulike underkategoriene av kompressor. Foto: MGF

Kompressorer til helse

Oljefrie luftkompressorer hadde vekst også i andre kvartal, og det ble solgt 86 anlegg mot 50 i samme kvartalet i 2019. Dette utgjør en økning på 72%, og for første halvår har denne kategorien en vekst på 46,6% i forhold til 2019. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon og prosessindustri, bransjer som har vært mindre rammet av markedssvingningene i vår.

Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og har hatt den største nedgangen i kvartalet med hele 48,7%. Det har vært en nedgang i salget av anleggsmaskiner siden 4. kvartal 2019, og vi ser samme trenden første halvår 2020. Det er derfor nærliggende å knytte fallet i salget av transportable kompressorer kan knyttes til denne trenden.

Godt 1. kvartal

På grunn av et godt førstekvartal er fortsatt ikke første halvår redusert med mer enn 11,5% i forhold til 2019 og relativt på linje med samme periode i 2017 og 2018.

Kompressoranlegg er i stor grad store og lengre investeringer, og medlemmene er derfor mindre påvirket av korte markedssvingninger, men den videre utviklingen av både smittesituasjonen for Covid-19, kronekursen og oljeprisen vil være førende for hvordan nysalget av kompressorer ender i andre halvår.

Powered by Labrador CMS