Ansatte fra Presis Vegdrift og Statens vegvesen markerte starten på den nye driftskontrakten med å klippe snora. Fra venstre: Jan Fredrik Kjosås, Vidar Haugli og Jan Stomnås fra Presis Vegdrift, Hans Åge Bjornes, Stig Olav Ramse, Ingmar Ulvenes og Sigurd Wiberg fra Statens vegvesen.
Ansatte fra Presis Vegdrift og Statens vegvesen markerte starten på den nye driftskontrakten med å klippe snora. Fra venstre: Jan Fredrik Kjosås, Vidar Haugli og Jan Stomnås fra Presis Vegdrift, Hans Åge Bjornes, Stig Olav Ramse, Ingmar Ulvenes og Sigurd Wiberg fra Statens vegvesen.

Presis Vegdrift startet drift av riksvei 41 og E18

Entreprenør Presis Vegdrift AS overtok 1. september driften av deler av E18 og rv. 41 på vegne av Statens vegvesen.

Publisert

Driftskontrakten, som har fått navnet «Sørlandske», inneholder i første omgang driftsoppgaver for E18 mellom Dørdal i Vestfold og Telemark fylke til Tvedestrand i Agder, samt den delen av riksvei 41 som ligger i gamle Aust-Agder fylke.

Viktig med trygge veier

- Veinettet i denne driftskontrakten varierer fra deler av E18 som har en trafikk på over 22.000 bilister i døgnet, til en del av rv. 41 som har ca. 200. Men uansett om det er høy eller lav trafikk, er det viktig å holde veinettet oppe. Å sikre god fremkommelighet og trygge veier er viktig uansett, sier Stig Olav Ramse, som har ansvaret for å følge opp driftskontrakten i Statens vegvesen.

Entreprenørene har ansvaret for at veinettet fungerer døgnet rundt, hele året.

Arbeidet omfatter blant annet brøyting, strøing, grøfting, drenering, reparasjon av rekkverk, rydding av kratt og tilsyn og vedlikehold av skilt og rasteplasser.

Feiret første dag med kake og kaffe

Første dag med ny driftskontrakt, 1. september, ble feiret med kaffe og kake utenfor lokalene til Presis Vegdrift på Stoa i Arendal. For Presis Vegdrift AS er dette deres første rene riksvei-kontrakt.

- Vi har store forventninger til Presis Vegdrift på denne driftskontrakten. Vi vet at våre entreprenører legger ned masse jobb for at trafikantene og næringslivet skal komme trygt frem hver dag. Derfor er det hyggelig å feire at vi nå er i gang, sier Ramse.

Statens vegvesen har etter regionreformen bare ansvaret for riksveiene, inkludert europaveiene.

I alt sju nye driftskontrakter landet rundt hadde oppstart 1. september, i regi av Statens vegvesen.

Utvides i 2021 og 2022

Fra september 2021 blir E18 Arendal – Grimstad med i kontrakten og fra september 2022 blir også E39 mellom Mandal og Lyngdal en del av denne driftskontrakten. Årsaken til at ikke alle veistrekningene inngår fra dag én, er at de to siste strekningene inngår i en driftskontrakt som varer frem til henholdsvis 2021 og 2022.

Totalt vil Presis Vegdrift AS få ansvaret for 223 km riksvei.

Powered by Labrador CMS