NCC har også utført arbeid for Bane Nor på jernbaneprojektet Loenga - Ekebergsen / Follobanen. Bildet er herfra.

Ny NCC-kontrakt på Follobanen

NCCs andre kontrakt på Follobanen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

NCC har i høst fått i oppdrag fra Bane Nor på betong- og tunnelarbeider i Ekebergfjellet, som del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo og Ski.

Dette er den andre kontrakten NCC utfører for Bane Nor på utbyggingen av Follobanen. Siden høsten 2018 har NCC utført betongarbeider på strekningen Loenga-Ekebergåsen.

- NCC har de siste årene gjennomført gode prosjekter for Bane Nor, blant annet den pågående byggingen av strekningen Venjar-Eidsvoll. Vi er nå i avslutningsfasen på våre arbeider på Loenga-Ekebergåsen, og nå ser vi fram til å komme i gang med denne jobben, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge.

Entreprisen for bygging av portaler i rømningstunneler i Ekebergfjellet i Oslo omfatter blant annet oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveier.

Videre skal det leveres og fylles opp ca. 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.

Arbeidene starter opp kort tid etter kontraktsinngåelsen i september 2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021.

Follobaneprosjektet er innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Bane Nor planlegger trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Follobanens lange tunnel i desember 2022.

Powered by Labrador CMS