Kruse Smith skal oppgradere Byhaugtunnelen i Stavanger.
Kruse Smith skal oppgradere Byhaugtunnelen i Stavanger.

Kruse Smith skal oppgradere Byhaugtunnelen

Se tilbudene fra de fire tilbyderne på jobben.

Publisert

Det var fire tilbydere, der Kruse Smith AS hadde det laveste tilbudet på 115.999.995 kroner. Risa AS hadde det nest laveste tilbudet på 121.055.995 kroner. Deretter fulgte Bravida/B&G med et tilbud på 137.336.852 kroner og Mesta AS med et tilbud på 146.060.274 kroner.

- Etter en grundig evaluering og forhandlinger med de fire tilbyderne, leverte Kruse Smith AS det beste tilbudet, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik.

Det var fire entreprenører som ble prekvalifisert og etter forhandlinger der pris, kvalitet, ytre miljø, klima og gjennomføring ble kontrakten tildelt Kruse Smith AS.

- Nå gleder vi oss til å komme i gang. Planen er at arbeidet starter i november, og vil pågå i cirka ett år, sier byggeleder i Statens vegvesen James Cristopher Cormack.

Tunnelen skal oppgraderes til de nye kvalitetskravene for tunneler, og det skal også bygges en nødgjennomgang ned til Eiganestunnelen.

I nord mot Tasta skal det bygges en 140 meter lang kulvert, som vil bli en del av friområdet på Tasta. Byhaugtunnelen vil bli stengt i hele anleggsperioden.

Planen er at arbeidet starter i november.

Powered by Labrador CMS