Arkivbilde (fra overlevering av ny maskin hos Pon Equipment på Berger i 2019).
Arkivbilde (fra overlevering av ny maskin hos Pon Equipment på Berger i 2019).

Norsk Saneringsservice tildelt stor rivekontrakt

Norsk Saneringsservice er tildelt en gjev kontrakt av Skanska i forbindelse med utbygging av Fornebubanen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Saneringsservice skal rive eksisterende bygningsmasse på tomten på Fornebu sør, og rundt 75.000 m² bygningsmasse skal saneres og gjenvinnes med en gjenvinningsgrad på over 95%.

En betydelig del av massene er forurenset og skal leveres til godkjent mottak. Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise i det store utbyggingsprosjektet Fornebubanen.

Kontrakten er på 65 millioner kroner, og arbeidet starter i november 2020, med en planlagt ferdigstilling sommeren 2021.

- Årets rivekontrakt

- Vi gleder oss over å være en del av denne store, viktige og ikke minst prestisjefylte satsingen på T-banen i Stor-Oslo. Oppgraderingene er sårt tiltrengt, og at vi kan være med på å bygge ut Norges bærekraftige infrastruktur og dermed sørge for en smidigere reisevei for en rekke innbyggere er meget positivt, sier Torbjørn Haugo, daglig leder i Norsk Saneringsservice.

- Norsk Saneringsservice har lang erfaring med riving, sanering og gjenvinning av avfall, og det er jo klart at det er stas å ha hanket inn det som blir ansett som årets rive-kontrakt i Norge, sier Haugo.

På det meste vil rundt 80 arbeidere fra Norsk Saneringsservice være tilknyttet prosjektet.

Ambisiøse klimamål

Hele utbyggingsprosjektet har ambisiøse klimamål og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner. Det vil bli brukt både elektriske maskiner og lastebiler drevet av biogass.

- På dette prosjektet skal vi bruke blant annet gassdrevne krokbiler, el-gravere, hybride knuseverk med el-drift, el-mannskapsbiler, samt elektrisk småutstyr og lifter. Norsk Saneringsservice, en del av NRC Groups miljødivisjon, vil gjøre sitt ytterste for å gjennomføre prosjektet på en miljøvennlig og sikker måte, sier Øystein Eide-Fredriksen, divisjonsdirektør Miljø i NRC Group Norge.

- At vi har fått tilliten av Skanska til å være med på dette viktige samferdselsprosjektet, er vi både glade og ydmyke for, sier Eide-Fredriksen.