Sydvaranger Gruve. Kanskje blir det aktivitet her igjen, med amerikanske eiere.
Sydvaranger Gruve. Kanskje blir det aktivitet her igjen, med amerikanske eiere.

Sydvaranger er solgt

Tschudi-gruppen selger Sydvaranger til Tacora Resources Inc.

Publisert

Tschudi-gruppen kunngjorde torsdag 14. januar 2021 at de har solgt Sydvaranger og dets datterselskaper («Sydvaranger») med jernmalmgruven og tilhørende prosessanlegg i Sør-Varanger til Tacora Resources Inc («Tacora»). Dette er et USA-basert gruveselskap med fokus på høykvalitets jernmalmprodukter. Etter oppkjøpet av Scully Mine i 2017 gjenåpnet Tacora gruven i juni 2019, fem år etter at den stengte. Scully Mine er lokalisert i Wabush, Newfoundland og Labrador, Canada og har en produksjonskapasitet på seks millioner tonn pr. år.

Sydvaranger var i drift fra 1910 til 1997, og deretter fra 2009 til 2015 da det ble produsert høykvalitets jernmalmkonsentrat med et jerninnhold på 68%. Tschudi-gruppen, et norsk shipping- og logistikkselskap, har vært involvert i Sydvaranger siden 2006 og kjøpte i 2016 opp 100% av gruvevirksomheten med tilhørende rettigheter, eiendommer og utstyr. Selskapet har siden da fokusert på å ferdigstille driftsplaner og tilhørende studier, samt å forberede en gjenåpning av gruvedriften. Sydvarangers høykvalitets magnetittjernmalm inneholder få andre forurensningsstoffer, noe som gir betydelige miljø- og kostnadsfordeler for stål- og pelletsprodusenter relativ til andre typer jernmalm, i tillegg kommer redusert energibehov ved pelletsproduksjon, økt kapasitet på masovner, lavere CO2-utslipp per tonn stål produsert og mindre slaggdannelse.

Felix H. Tschudi, eier og styreleder i Tschudi-gruppen, sier:

- Vi er glade for å kunne ønske Tacora velkommen som Sydvarangers nye eier. Siden 2016 har Tschudi-gruppen arbeidet for å skape et økonomisk og driftsmessig fundament for å muliggjøre en gjenåpning av gruvedriften. Ved å introdusere Orion Mine Finance som finansiell partner i 2018, og nå føre Sydvaranger sammen med det erfarne Tacora-teamet, mener vi Sydvaranger er godt rustet for å lykkes med å komme igang igjen. Tschudi-gruppen vil fortsette å aktivt støtte Sydvarangerprosjektet, i tillegg til å arbeide videre med gruppens andre næringsvirksomheter i Kirkenes og andre steder i Troms og Finnmark. Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke alle som arbeider i Sydvaranger for den enorme innsatsen som de har bidratt med under stor usikkerhet for å legge grunnlaget for en gjenåpning av gruven. Jeg er overbevist om at Tacora er den beste muligheten vi har for å lykkes med det.

Thierry Martel, konsernsjef og administrerende direktør i Tacora som vil lede den utvidede organisasjonen, sier:

- På vegne av alle våre ansatte i Tacora, ønsker vi Sydvaranger-teamet velkommen til Tacora-familien og takker Tschudi-gruppen for deres innsats for å ta vare på og videreføre virksomheten. Ettersom begge selskapene på mange måter er svært like, så anser vi dette for å være en «perfect match». Vi vil framover fortsette å fokusere på våre ansattes sikkerhet og velferd, samtidig som vi jobber tett sammen med lokalsamfunnene vi opererer i, og med alle andre parter for å bygge en virksomhet vi alle kan være stolte av.

Tschudi-gruppen vil som en del av transaksjonen bli en mindre aksjonær i Tacora. Partene har blitt enige om ikke å oppgi verdien på transaksjonen som har blitt gjort opp med aksjer i Tacora.

Powered by Labrador CMS