Blakstadheia desember 2022. Rundkjøringen nederst i Blakstadkleiva til venstre.
Blakstadheia desember 2022. Rundkjøringen nederst i Blakstadkleiva til venstre.

Åpnes ikke i år

Fylkeskommunen beklager ulempene.

Publisert Sist oppdatert

Det blir ikke åpning av fv. 42 Blakstadheia-Blakstad bru i Agder før jul. Det har tatt tid å sikre det rasfarlige området, og derfor blir det åpning først i januar.

- Det jobbes fortsatt med å sprenge og sikre området hvor det ble oppdaget en deformasjon i juli i sommer. De siste ukene har det pågått tung sikring i dette området, en strekning på rundt 100 meter. Det er montert stag og hengt opp steinsprangnett. Noen bergpartier er sikret med sprøytebetong, sier prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

Små salver for å fjerne de nederste partiene

Neste uke starter entreprenøren opp med sprengning av de nederste 10-12 meterne (bunnpallen). Denne skal sprenges med små salver tilpasset bergkvaliteten. Dette skal redusere risikoen for å skade gjenstående bergvegg.

Bunnpallen skal også deles i to eller tre høyder. Når bunnpallen er tatt ut gjenstår det sikring i nedre del av skjæringen.

Entreprenøren har i de siste månedene jobbet med å gjøre ferdig så mye av gang- og sykkelveien som mulig mens kjøreveien fremdeles er stengt og værforholdene er bra. Det er nå lagt asfalt på deler av gang- og sykkelveien på en strekning på ca. 500 meter. Det er støpt skille mellom denne og bilvei i den søndre enden av prosjektet.

Ferdigstiller rundkjøring

Det er også gjort forberedende arbeider med betongfender mot veiskråning, asfaltering av området hvor raset gikk og fjerning av containere. Arbeidene med rundkjøring og dråpe ved Blakstadbura ferdigstilles i disse dager.

- Alt i alt så gjør dette at vi kan åpne for trafikk når arbeidene med å ta ned skjæringen ved deformasjonen er ferdig og tilstrekkelig sikret. I henhold til entreprenørens fremdriftsplan, blir det klart for åpning for trafikk i januar. Det blir annonsert i forkant av åpning for trafikk, sier Vevstad.

- Agder fylkeskommune beklager igjen ulempene trafikanter og naboer har hatt i forbindelse med anlegget. Vi ser frem til at trafikken igjen kan kjøre på fv. 42. Spesielt til at vi kan åpne for gående og syklende ned Blakstadkleiva. Det vil enda ta noe tid, da det må legges vann og kloakk for Froland kommune i gang og sykkelveien forbi deformasjonsområdet.

Powered by Labrador CMS