På Bømlabrua har en spesialinspeksjon vist at de store bærekablene av stål er i ferd med å få «kritiske skader på grunn av fukt, skader som går ut over bæreevnen til brua om de får utvikle seg». Avfuktingsanlegg av kabler skal være på plass innen 2024.

Bærekablene på Bømlabrua har fuktskader

Nå er det bevilget midler til et nødvendig avfuktingsanlegg for stålkablene, og annet vedlikehold av brua, slik at man slipper å stenge den for trafikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Bærekablene til Bømlabrua, på fv. 542, ruster. Den er blant bruene i Vestland som trenger omfattende og kostbart vedlikehold. Nå tildeler fylkestinget 85 millioner kroner til snarlige tiltak.

- Akutt vedlikeholdsbehov

Fylkeskommunen omtaler forfallet på bruer i Vestland som stort og bekymringsfullt. På Bømlabrua har en spesialinspeksjon vist at de store bærekablene av stål er i ferd med å få «kritiske skader på grunn av fukt, skader som går ut over bæreevnen til brua om de får utvikle seg». Nå er det bevilget midler til et nødvendig avfuktingsanlegg for stålkablene.

- Vi er glade for å kunne sette i gang snarlige tiltak for Bømlabrua, her er behovet for vedlikehold helt akutt, sier fylkesordførar Jon Askeland.

Fuktskader på bærekablene på Bømlabrua kan bli kritiske for bæreevnen til brua om de får utvikle seg. Nå har fylkestinget i Vestland tildelt mange millioner kroner til avfuktingsanlegg på brua.

- Men det er svært mange av de 2071 bruene i fylket som trenger vedlikehold. Dette skal vi se på når vi behandler det økonomiske handlingsprogrammet til Regional transportplan i juni.

Fylkeskommunen har registrert 778 trafikkerte bruer på fylkesveinettet med stor eller svært stor skade, 87 bruer med tilsvarende bæreevneskader, og 444 bruer med stort eller svært stort behov for vedlikehold for å hindre bæreevneskade. Dette er omtalt i kunnskapsgrunnlagene til Regional transportplan 2022-2033 for Vestland.

Avfuktingsanlegg kommer på plass

Bømlabrua var ferdigbygd i 2001, og har manglet avfuktingsanlegg for bærekabler. Nå er konsekvensene økte vedlikeholdskostnader og eventuell stenging av brua dersom ikke tiltak blir iverksett, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Stålbruer i kystnære strøk er særlig utsatt for skader på grunn av fukt og sjøvann, og alle bruer med bærekabler av stål som er bygd etter dette har slike avfuktingsanlegg.

Med tildelingen gjort i fylkestinget 16. mars, kan fylkeskommunen være med på en felles utlysing med Statens vegvesen om avfuktingsanlegg på Bømlabrua og på Stordabrua, som er Vegvesenets ansvar.

Da blir totalkostnaden mindre.

Tiltakene på Bømlabrua er kostnadsberegnet til 85 millioner 2022-kroner og skal være ferdigstilt i 2024.

Stålbruer i kystnære strøk er særlig utsatt for fuktskader, og Bømlabrua trenger ny overflatebehandling og vedlikehold.
Powered by Labrador CMS