På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner.
På denne utslippsfrie anleggsplassen på Vålerenga brukes elektrisk lastebil, ladekonteiner og elektriske gravemaskiner.

Bare utslippsfrie anlegg i Oslo i 2030

Trenger mange titalls Gwh ekstra per år for å få til dette.

Publisert Sist oppdatert

Oslo har som mål at all bygge- og anleggsvirksomhet i kommunen skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt.

Har gjennomført konsekvensutredning

Sintef har nå gjennomført en konsekvensutredning om utslippsfrie byggeprosesser i kommunen.

Rapporten Utslippsfri byggeprosess i Oslo – Konsekvensutredning baserer seg på en kvantitativ analyse (tall) av energi- og effektbehov, merkostnader og oversikt over verdiskaping og sysselsetting.

I tillegg er det brukt kvalitativ metode (meninger) for å beskrive markedsutsiktene. Målet har vært å belyse endringer i energi- og effektbruk, kostnader og andre konsekvenser som følge av overgangen til utslippsfrie byggeprosesser i Oslo. Forskerne bak utredningen har også utviklet fremtidsscenarioer fram mot 2025 og 2030.

- Vi har gjennomført energi- og effektberegninger, kostnadsberegninger, intervjuer, en workshop samt markedsanalyser for å utvikle fremtidsscenarioer for Oslo kommune, forteller Sintef-forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Energi- og effektberegningene er gjennomført for en tenkt hundre prosent elektrisk byggeplass og en tenkt hundre prosent elektrisk anleggsplass.

I dag er det kun en liten andel av bygge- og anleggsplassene i Oslo som benytter elektrisitet. Om alle bygge- og anleggsplasser i kommunen elektrifiseres, tilsier det en økning på 77–97 GWh i energibehovet fra i dag og frem mot 2030, ifølge Sintef-forskeren.

Forbruket i Oslo i 2021

For å sette økningen inn i en sammenheng, så var Oslo bys samlede forbruk på ca. 10 Twh i 2021. Én Twh er 1000 Gwh, altså var forbruket på ca. 10.000 Gwh.

I denne sammenhengen er ikke en økning på 97 Gwh mye.

AT.no får opplyst fra kommunikasjonssjef Morten Schau i strømnettselskapet Elvia AS, som leverer strøm til Oslo, at regionalnettene stort sett er godt utbygget for fremtidige økninger, men at det «kundenære nettet» må bygges ut.

Han opplyser videre at forbruket faktisk er gått ned i Oslo de siste årene på grunn av utflytting av industri og energieffektivisering.

Økte investeringskostnader, men lavere driftskostnader

Konsekvensutredningen viser at elektrifisering av bygge- og anleggsplasser vil føre til økte investeringskostnader de neste årene, men at disse vil reduseres over tid.

- Kostnadene må ses på i et livsløpsperspektiv, sidene driftskostnadene vil være vesentlige lavere for elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy sammenlignet med dieseldrevne. Avhengig av energiprisene kan de lavere driftskostnadene føre til at det elektriske alternativet er konkurransedyktig på pris over en analyseperiode på fem til seks år, sier Kjendseth Wiik.

Fremtidsbildet

Konsekvensutredningen tegner fire ulike framtidsscenarioer som vurderer effekten av krav fra Oslo kommune og tilgjengelighet av utslippsfrie løsninger fram mot 2025 og 2030:

  1. Utslippsfritt er blitt normalen
  2. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Oslo
  3. Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
  4. Fossile bygge- og anleggsplasser

- Vi anslår at man er vel på vei mot scenario 1 eller 2. Det er lite som tilsier at man skal havne i scenario 4, sier Kjendseth Wiik.

Prosjektet er finansiert av Oslo kommune ved Klimaetaten.

Powered by Labrador CMS