Illustrasjonsbilde fra tunell.

Får 8,3 millioner for
å utvikle gruveteknologi

NY: Enova gir Nordlands-bedriften The Coring Company 8,3 millioner kroner i støtte for å utvikle en ny og banebrytende teknologi for gruvesektoren.

Publisert Sist oppdatert

The Coring Company skal utvikle og teste et nytt system for mer effektivt uttak av mineraler fra gruvedrift. Ved hjelp av ny og patentert teknologi og en unik metode for innhenting av prøvemateriale under operativ drift.

Mer effektivt uttak betyr at mindre masse må deponeres, og dermed at mindre masse må transporteres til deponi. Dette vil føre til mindre CO₂-utslipp fra tyngre kjøretøy. Systemet har globalt markedspotensial, og vil bli kommersielt tilgjengelig i 2025. Målet med prosjektet til The Coring Company er å ferdigstille produktet ‘SCS Mining’ for gruve- og prospekteringsindustrien. Prosjektet omfatter involvering fra flere lokale aktører omkring Mo i Rana, Nordland, og skal gå over 12 måneder.

– Å få dette tilskuddet fra Enova er en tillitserklæring til potensialet vårt produkt har i den norske- og internasjonale arena, og setter The Coring Company i posisjon til å ta teknologien et langt skritt videre i vår kommersialisering.

– Utvikling og ferdigstillelse av vår patenterte hardwareløsning og softwareplattform for gruve -og prospekteringsindustrien er vår viktigste milepæl de neste 1–2 årene og av meget stor verdi for selskapet, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

– Prosjektet innebærer et samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører som skal teste og gi tilbakemelding på våre produkter samt gi forbedringsforslag til teamet. Å få denne type risikoavlastning er avgjørende for en start-up, og vi har med dette tilsagnet fått alle forutsetninger for å kunne gjøre en reell forskjell med vårt produkt i samarbeid med innovasjonspartnere, gruvepartnere og kunnskapssentre relevant for oss, fortsetter hun

Teknologi- og markedsutvikling

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.

– Utvikling og markedsintroduksjon av ny energi- og klimateknologi blir viktig for å løse fremtidens energi- og klimautfordringer. Enovas virkemidler skal bidra til at ny energi- og klimateknologi blir introdusert i markedet, gjennom å redusere risikoen og øke lønnsomheten for dem som går foran og tar i bruk ny teknologi, sier leder prosessindustri og karbonfangst Arve Solheim i Enova SF.

Enova skal bidra til at ny teknologi utvikles, forbedres og tas i bruk raskere, og gjennom det muliggjør raskere og rimeligere omstilling til lavutslippssamfunnet.

Slik teknologi og løsninger må på sikt kunne bli foretrukket i markedet på kommersielle vilkår uten støtte.

Powered by Labrador CMS