Vågstunnelen på riksvei 13 i Ryfylke er en av tunnelene som skal vedlikeholdes.

Fem tilbud på jobb i sju tunneler

Fire av tunnelene er i Rogaland, og tre i gamle Hordaland.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det er klart for tunnelvedlikehold på E16 og riksvei 13.

- Vi er godt fornøyde med deltagelsen i konkurransen. Det er store og seriøse tilbydere som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene, og tar sikte på å underskrive kontrakt med den nye entreprenøren før sommerferien, sier prosjektleder Frode Lykkebø i Statens vegvesen.

Vedlikeholdsarbeidene starter kort tid etter signering, og skal være ferdige innen året er omme.

Disse leverte tilbud:

  • AG Tunnel AS, 24.501.240,00 kroner
  • BMO Tunnelsikring AS, 27.558.550,00 kroner
  • Mesta AS, 29.603.141,65 kroner
  • NCC Norge AS, 31.420.441,00 kroner
  • Hylland AS, 33.421.380,00 kroner

Dette skal gjøres

På E16 er det Boga- og Jamnatunnelen på Vaksdal mellom Bergen og Voss som skal vedlikeholdes som en del av oppdraget som nå har vært ute på tilbudsrunde.

- Det vi konkret skal gjøre her, er å demontere og fjerne plater som er i svært dårlig forfatning, renske området for løs stein, montere nye isoleringsmatter og brannsikre disse med sprøytebetong, sier Lykkebø.

Mattene isolerer slik at vannet i fjellet ikke fryser til is og lager istapper og issvuller i veien. Vannet skal i stedet renne bak mattene, ned i grøfta og ut av tunnelen.

Det samme skal gjøre på en av de fem riksvei 13-tunnelene som er med i denne kontrakten, nemlig Gullhammartunnelen i Granvin i Voss kommune, ikke langt fra Hardangerfjorden. I denne tunnelen har det vært store isproblemer i vinter.

I forbindelse med at mattene skal brannsikres med sprøytebetong, må det sprenges. Dette er nødvendig for å opprettholde stor nok tunnelhøyde.

De andre riksvei 13-tunnelene i dette prosjektet, ligger alle i Rogaland, nærmere bestemt i Suldal i Indre Ryfylke: Vika-, Vågs-, Hylstunnelen og Suldalsporten.

Her skal entreprenøren fjerne rustne nett i tunneltakene og bergsikre disse områdene med sprøytebetong og bolter. Også dette arbeidet vil medføre noe sprenging.

Nattestengt

Det vil bli veistengninger på inntil to timer om natten i forbindelse med alle arbeidene. Lykkebø ber trafikantene respektere dette. Stengningene blir gjort om natten da trafikken er minst.

- Vi forstår at tunnelarbeid kan skape utfordringer for bilistene, men håper på forståelse for at det er nødvendig for at våre veier skal være trygge også i fremtiden. Alt arbeidet vil bli varslet i god tid, og vi oppfordrer bilistene til å orientere seg via 175.no før de skal ut og reise, sier Lykkebø.

Powered by Labrador CMS