- Gilhusbukta blir helt ren. Alle gamle forurensninger er fjernet i løpet av sommeren, sier prosjektleder William Kornmo.
- Gilhusbukta blir helt ren. Alle gamle forurensninger er fjernet i løpet av sommeren, sier prosjektleder William Kornmo.

Fjerner andres «gamle synder» i bukta

Gammelt oljesøl og andre forurensninger i Gilhusområdet, i Drammen og Lier, er resultat etter 85 år med destillasjonsverk. Der ble det produsert tjære, kreosot, asfalt og bek.

Publisert

Miljørydding i Gilhusbukta er i siste fase. I sommer skal hele bukta bli friskmeldt. Da er det ryddet opp i fjorden.

Gilhusbukta skal gi plass til ny bydel i Fjordbyen Lier og Drammen (Viken), som Eidos Eiendomsutvikling AS jobber for å realisere. Hele fjordbyen får 16.000 arbeidsplasser og 16.000 beboere. Mange nye boliger kommer i bukta, som etter miljøopprydningen blir nytt land på 160 mål.

Sugemudring i Gilhusbukta.
Sugemudring i Gilhusbukta.

- Når vi avslutter miljøoppryddingen, er Gilhusbukta friskmeldt. Da er det ingen forurensede rester tilbake etter tidligere tiders industrivirksomhet, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling AS.

Miljørydding også i 2007 og 2008

Bak oppryddingen står Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Det selskapet eies med 66 prosent av Eidos. Resten eies av Gilhusbukta Eiendom AS.

Rensetanker.
Rensetanker.

Det gamle destillasjonsverket er erstattet av KIDs hovedkontor og sentrallager. Den tomta ble miljøryddet i 2007 og 2008. Den gang ble det også gjort omfattende miljøopprydding ute i bukta.

Nå tar Gilhusbukta Sjøgrunn AS seg av de siste restene av gammel forurensning ute i sjøen. Det er området nærmest KID-kaia som nå skal friskmeldes.

Mudring

Det er et omfattende arbeid. Starten på siste fase ute i bukta gikk i 2016. Nå er det i sluttfasen. I løpet av sommeren skal alle gamle forurensninger være tatt hånd om.

Ute i sjøen er bunnen sugemudret. Forurensninger dypt nede i sjøbunnen er mudret opp og renset sammen med det forurensede vannet som følger med i mudringen.

Denne videoen om miljørydding som gjennomføres på Gilhus i år viser prosessen.

Forurensede masser er skilt ut. Olje og andre giftige stoffer er tatt hånd om.

Miljøoppryddingen i sjøen gjennomføres i forkant av utfylling. Det etableres nytt land. Utenfor den nye sjøfronten kommer nye øyer.

- Det tas prøver fortløpende. Vi vet at alt som er sugemudret og renset før det slippes tilbake i sjøen er helt rent. Det er bra for folk og natur, sier prosjektleder William Kornmo.