Franzefoss har kjøpt pukkverk

Franzefoss Minerals AS har kjøpt Toten Pukk AS.

Publisert

Franzefoss Minerals og Hagen Group har inngått avtale om kjøp av aksjene i Toten Pukk AS og deler av virksomheten i Toten Pukkverk AS. Overdragelsen skjer 1. november 2023.

Hagen Group overdrar med salget både virksomhet og driften av dagbruddet i Syljulia på Østre Toten, til Franzefoss Minerals.

– Toten Pukk er et spennende tilskudd til vår kalkvirksomhet i Toten-traktene, og vi ser frem til å utvikle driften av ressursen videre, skriver Franzefoss i en nyhetsmelding.

Det inngås i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen separat avtale om uttaksrett med grunneier Toten Almenning, Lodd 3.

Franzefoss Minerals er en familieeid bergverksbedrift og har siden 1919 produsert kalk til først og fremst landbruket. I 1936 startet man også opp med pukkverksdrift. Siden 2005 har Franzefoss Minerals AS vært en ren mineralbedrift med fokus på kalk og dolomitt.

– Vi ser frem til å bli kjent med- og videreføre samarbeidet med Toten Almenning og kunder av Toten Pukkverk. I forbindelse med oppkjøpet vil én operatør få tilbud om overgang til Franzefoss Minerals, står det i meldingen.

Powered by Labrador CMS