Kranor AS med antikollisjonssystem på Drammen sykehus

STORT PROSJEKT: Her er fem tårnkraner i arbeid samtidig, og i norsk målestokk er det et stort prosjekt. I beskrivelsen er det registrert at opptil ni tårnkraner kan benyttes her samtidig.

Her holdes tunga rett i munnen!

DRAMMEN: Anti kollisjonssystem er blitt vanligere og vanligere på tårnkraner i norske prosjekter. Til bygging av nye Drammen sykehus, skal Kranor AS levere antikollisjonssystem til opptil ni tårnkraner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

For tiden går det fem tårnkraner på det gigantiske sykehusprosjektet i Viken. Kranor har levert to Potain-kjemper med 90 meters og ca. 70 meters krokhøyde, mens AltiKran AS har levert tre Terex-kraner med krokhøyder på ca. 80 meter, 60 meter og 35 meter. I tillegg står Kranor for antikollisjons- og sonebegrensningssystemet i prosjektet som altså har inne i beskrivelsen at det kan bli så mange som ni tårnkraner samtidig.

Driftsstans kostbart

Systemer for antikollisjon og sonebegrensning er gode hjelpemidler, og Kranor benytter det franske systemet Smie. Øyvind Frantzen i Kranor sier at systemet brukes på 70-80% av norske prosjekter med mer enn to kraner i samtidig drift. Dette til tross for at det ikke er noen krav om antikollisjon.

Sonebegrensning er mest aktuelt der det f.eks. er høyspentledninger i nærheten, hvor omgivelsene avgjør om det er nødvendig eller ikke.

STYRER: Øyvind Frantzen (bildet) og serviceleder André Øhren i Kranor har ansvaret for antikollisjonssystemet både på Kranors Potain-kraner og på Altikrans Terex-kraner på prosjektet.

- Uten antikollisjonssystem er typiske farer at krana kan komme borti wire på en annen kran. Da kreves det at disse kontrolleres, og det blir driftsstans i mellomtiden. Ny wire er selvsagt dyrt, men driftsstans er ofte mer kritisk i prosjekter, sier Frantzen.

Han legger til at det oftest er erfarne førere på prosjektene, at disse har gode rutiner og kommuniserer med hverandre via radio. Dersom man likevel skulle nærme seg en annen kran, vil kranen som svinger bremses ned og til slutt stoppe. Det sitter sensorer i svingkransene og i løpekatten på kranene for å innhente informasjon. Fra før er selvsagt de fysiske dataene pr. kran registrert i systemet.

Ulike entrepriser

På Drammen sykehus er det ulike entrepriser, der Hent leier kraner av Kranor mens AF leier av Altikran. Dette kludrer det litt til, men ikke verre enn at det er løsbart.

- Vi må melde inn til produsentene slik at kranene kan klargjøres for anlegget. I tillegg må servicepersonell kjenne til begge kranleverandørene slik at det skal fungere, sier Frantzen.

Han legger til at Smie-systemet også kan benyttes for å se hvordan arbeidet utføres, og man kan aktivt benytte det til å forbedre prosesser. F. eks. kan man oppdage typiske flaskehalser eller andre utfordringer som reduserer flyten i prosjektet.

Powered by Labrador CMS