CHRISTIE & OPSAHL: De to neste årene skal det jobbes intenst før den nye brua på E6 på Storslett i Troms er klar for trafikk.

Nå starter bygginga av ny bro på E6 i Troms

BYGGESTART I TROMS: Det blir bedre for både personbiltrafikk og tungtransport når prosjektet til 223 millioner står ferdig.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka starter entreprenøren Christie & Opsahl med rigging. De to neste årene skal det jobbes intenst før den nye brua på E6 på Storslett i Troms er klar for trafikk.

Veidrift Nord på grunnarbeid

Hovedentreprenør for nye Storslett bro er Molde-firmaet Christie & Opsahl AS. Underleverandør på stål er IMO Sveiseindustri AS fra Mo i Rana, mens grunnarbeidet utføres av den lokale bedriften Vegdrift Nord AS fra Sørkjosen.

Total ramme for byggearbeidet er på 223 millioner kroner eks mva.

KLARE: Byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen (t.v) og prosjektsjef Gunnar Erik Walset i Christie & Opsahl er klar for å gå i gang med bygginga av nybrua på E6 i Nordreisa.

Brubygginga skjer på en fotballbane om lag 400 meter fra dagens bro på E6. Entreprenøren starter med å bygge den minste av de to bruene. Dette er ei spennarmert platebru på 26 meter, som skal gå over sideløpet av Reisaelva. Senere går de i gang med å bygge hovedbrua, som er ei nettverksbuebru på nesten 100 meter.

Byggemetoden har kun vært brukt på noen få bruer i Norge tidligere.

– Vi bygger den nye brua på fotballbanen. Når den er ferdig, frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og veien legges om. Så blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen for demontering. Nye brukar bygges etter at de eksisterende er fjernet. Til slutt skal den nye brua flyttes over på de nye brukarene, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen. 

70 år gamle

Den nye brua bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to atskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955.4

De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes, og har både vekt- og høydebegrensninger.

5000 i ÅDT

Nye Storslett bro skal bygges i dagens veilinje. Ei bredere bro med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende, skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsvei er via Finland. Storslett bro har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 biler i døgnet.

Powered by Labrador CMS