Dinamine skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.
Dinamine skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige. Foto: Abert Hyseni, Unsplash.

Norge leder an for Europas gruvefremtid

Europeisk gruvesamarbeid.

Publisert

Europa har et økende behov for viktige råmaterialer mineraler og ønsker å være mer selvforsynt. Men hvordan skal mineraler hentes ut på en måte som er mest mulig bærekraftig?

Innovasjonsprosjektet Dinamine skal utvikle og vise hvordan innovative løsninger og digital teknologi – som roboter, kunstig intelligens og automatisering – kan gjøre små og mellomstore gruver mer bærekraftige.

I dag importeres mange av mineralressurser til Europa. De brukes for å produsere blant annet mobiltelefoner, fornybar energi og moderne forsvarsutstyr. I de kommende tiårene er det forventet at behovet for mineraler vil øke kraftig. I Europa står små og mellomstore gruver for over halvparten av verdiskapningen.

- Disse gruvene spiller en avgjørende rolle for at Europa skal bli mer uavhengig av import og mer konkurransedyktig med tanke på bærekraft – både økonomisk, for miljøet, men også sosial bærekraft gjennom ansvarlig gruvedrift, sier senioringeniør ved NGI - Norges Geotekniske Institutt, Sean Salazar, som skal lede det 3,5-årige prosjektet.

- Nøkkelordet er digitalisering

Innovasjonsprosjektet Dinamine, som står for «Digital and Innovative MINE of the future», skal utvikle et innovativt og helhetlig ledelsessystem for gruvedrift. Målet er å endre og modernisere gruveindustrien.

Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

NGIs Sean Salazar vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.
NGIs Sean Salazar vil lede DINAMINE og Mahdi Shabanimashcool er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.

- Nøkkelordet for å gå til dette paradigmeskiftet, er digitalisering. Med Dinamine ønsker vi å vise hvordan vi ved hjelp av innovative løsninger kan skape en mer bærekraftig industri, sier senioringeniør ved NGI, Mahdi Shabanimashcool, som er ansvarlig for det tekniske konseptet i prosjektet.

Elleve europeiske partnere

NGI skal de neste 3,5 årene lede EU-prosjektet på over 126 millioner kroner med et høynivå, industridrevet, tverrfaglig, konsortium med partnere fra Norge, Portugal, Spania, Italia, Slovenia og Nederland.

Disse organisasjonene er partnere i prosjektet:

 • Norges Geotekniske Institutt (Norge)
 • Skaland Graphite AS (Norge)
 • Felmica Minerais Industriais SA (Portugal)
 • WorldsSensing SL (Spania)
 • Sintef Nord AS (Norge)
 • Sintef AS (Norge)
 • Sintef Helgeland AS (Norge)
 • National Institute of Chemistry (Slovenia)
 • AMV AS (Norge)
 • Ciaotech Srl (Italia)
 • Spektral Industries BV (Nederland)
Partnere fra 11 europeiske land er med i Dinamine.
Partnere fra 11 europeiske land er med i Dinamine.

Nye teknologier som konsortiet skal utvikle og teste inkluderer:

 • Et smart databasesystem for sanntidsintegrering av ulike typer informasjon, som geologiske og geofysiske data, mineralressurser, geomekanikk, prosesseringsdata for mineraler, avfallsprodukter og miljødata. Sammen med økonomiske og praktiske hensyn vil datasystemet bli brukt for å sikre god og helhetlig planlegging, overvåkning og administrativ ledelse.
 • En maskinlæringsbasert teknologi for å utvikle og forbedre bergteknikkrelaterte aktiviteter, slik som klassifisering av bergarter, sprengning og stabilisering ved at teknologien blir inkorporert i halvautomatisk boreutstyr.
 • Geomekanisk overvåkning i sanntid av undergrunnsanlegg og dagbrudd.

Det meste av denne teknologien vil NGI være ansvarlig for å utvikle. I tillegg har NGI koordinatoransvar. Utviklingsarbeidet vil bli ledet av Salazar, mens Shabanimashcool skal være teknisk leder og vil involvere forskere fra flere tekniske disipliner i NGI.,

Teknologien som skal utvikles vil bli testet ut på i to demonstrasjonssteder i Norge og Portugal, i regi av henholdsvis norske Skaland Graphite og portugisiske Felmica Minerais Industriais. Teststedene er valgt ut med tanke på å kunne være representative for europeiske regioner, råmaterialer og verdikjeder.

Powered by Labrador CMS