BERGEN: Vitek Mijlø AS fra Bergen ble grunnlagt i 1983 og har vært en del av Vestlandsentreprenøren AS.

Norva24 Group AB kjøper Vitek Miljø AS

OPPKJØP: Har sett positiv utvikling hos Vitek - tror de vil kunne betjene markedet på en enda bedre måte.

Publisert

 Norva24 Group AB ((“Norva24”) har 17. april 2024 signert en avtale om å erverve 100 prosent av aksjene i Vitek Miljø AS (“Vitek”) gjennom datterselskapet Norva24 Vest A/S.

- Vi har sett den positive utviklingen til Vitek de siste årene, og tror det brede tjenestetilbudet og den sterke kunnskapen, til de svært kompetente medarbeiderne hos Vitek, gjør at vi vil kunne betjene markedet på en enda bedre måte», sier Tore Hansen, administrerende direktør i Norva24 Norge AS.

Selges av Vestlandsentreprenøren

Vitek er leverandør av «Vedlikehold av infrastruktur under bakkenivå» (UIM) på Vestlandet.

Selger av Vitek, Vestlandsentreprenøren AS, (hvor Tertnes Holding AS er hovedeier), erkjenner at andre aktører kan være bedre egnet til å realisere virksomhetens langsiktige potensiale, og ser på Norva24 som en god fremtidig eier av driften, både for kundene og de ansatte i Vitek.

Begge sider av Bergen

Vitek tilbyr et bredt spekter av kritiske infrastrukturtjenester over og under bakken og vil sammen med Norva24 Vest tilby et enda mer komplett tjenestetilbud til kundene på Vestlandet. Vitek ligger i Rådal sør for Bergen og vil være et godt supplement til dagens Norva24-plassering vest i byen.

Selskapet har 38 ansatte og en moderne flåte av kjøretøy og maskiner. I 2023 utgjorde inntektene 120 millioner kroner med sterk lønnsomhet, og oppkjøpet vil være marginøkende for Norva24.

Oppkjøpet vil bli avsluttet når alle vilkår er oppfylt. Dette forventes å skje i løpet av 2. kvartal.

50 oppkjøp siden 2015

Norva24 har en historie med å gjennomføre oppkjøp for å gå inn i nye markeder eller for å konsolidere sin lokale markedsposisjon, og dra fordel av det svært fragmenterte UIM-markedet i Europa, som er preget av stort sett små, lokale selskaper. I sine fire markeder har selskapet gjennomført 50 oppkjøp siden 2015, i følge Norva24.

Den 31. desember 2023 drev selskapet 76 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark, med cirka 1800 ansatte. Selskapets historie går tilbake til 1919 og Norva24 har siden utviklet seg fra et selskap med norske røtter til å være markedsleder innen UIM-tjenester i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark.

Powered by Labrador CMS