Dambrudd ved Munkebotsvatn i Bergen kommune.
Dambrudd ved Munkebotsvatn i Bergen kommune.

NVE gir kommune milliongebyr

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har også bestemt at Multiconsult ASA må ut med en betydelig sum etter hendelse.

Publisert Sist oppdatert

22. august i 2018 ble det brudd på en fangdam i Munkebotsvatn i Bergen kommune. Fangdammen var etablert i forbindelse med bygging av ny dam Munkebotsvatn nord, og hadde som formål å holde vannet unna anleggsområdet for den nye dammen.

På grunn av mye nedbør, ble Munkebotsvatn ovenfor fangdammen overfylt. Vannet rant over damtoppen og fangdammen sviktet.

Dambruddet førte til at det rant ut omtrent 70.000 kubikkmeter med vann i løpet av 20 til 30 minutter. Dette resulterte i evakuering av omtrent 40 bolighus, skader i vassdraget nedenfor og stenging av E39. Politiet etterforsket saken og tok ut siktelse i mars 2020. Saken ble deretter henlagt av statsadvokaten og overført til Norges NVE for oppfølging.

- Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde ansvaret

NVE mener Bergen kommune og Multiconsult ASA har overtrådt vassdragslovgivningen ved å ikke ha sørget for at fangdammen var laget slik at vann kunne ledes forbi dammen. Det gjorde at vannet rant over toppen av dammen, noe den ikke tålte og derfor brøt sammen. I tillegg var den opprinnelige dammen revet, slik at heller ikke den holdt igjen vannet når fangdammen brøt sammen.

NVE mener Bergen kommune heller ikke hadde oppdatert beredskapsplan og teknisk plan for byggearbeidet, og at det var manglende internkontroll. Bergen kommune er dameier og var byggherre for arbeidene. Multiconsult ASA var innleid konsulent med oppgaver og ansvar etter damsikkerhetsforskriften.

- Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde i dette tilfellet ansvaret for dambruddet som oppsto, og er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på henholdsvis 2 millioner og 800.000 kroner, sier Lars Grøttå, seksjonsleder i damtilsynet til NVE.

Entreprenøren slipper gebyr

NVE har valgt å ikke gi entreprenøren Donar overtredelsesgebyr, selv om det var varslet.

Dette fordi NVE mener ansvaret for hendelsen må legges på dem som gjennom sin rolle i planlegging av byggearbeidet hadde ansvaret for å forhindre dambruddet.