I GANG: Grovknuseren LT120 er navet i rekken når Risa knuser på Kluge i Ålgård.

Ny-knuserne er i bruk

SANDNES: Risa Gruppens utleieselskap Rental.One signerte i desember rammeavtale med Metso:Outotec på seks nye knuse- og sorteringsverk. Nå er de første i drift.

Publisert

De seks maskinene er to LT120 grovknusere, to ST2.8 grovsikteverk, en LT2200GP finknuser og en CT20 Stacker på belter. Alle maskinen kan kjøres på HVO og er rigget for å kunne drives på elektrisitet.

Knuse- og sikteverkene til Rental.One brukes i praksis bare av Risa selv. De har til sammen ca. 10 brudd, i tillegg til at de driver noe leieknusing. Risa har tre lag med til sammen 15 mann i sin knuseavdeling.

FORNØYDE: Ingar Thu (t.v.) er stolt over å ha levert den største enkelthandelen for Metso:Outotec i Norge med Kjetil Friestad i Rental.One og Joakim Reime, leder internproduksjon i Risa.

De nye maskinene fra Metso:Outotec skal erstatte eksisterende maskiner hos Rental.One. Selv om det ikke blir flere maskiner i parken, vil de nye knuse- og sorteringsverkene gi en kapasitetsøkning på grovknusing.

Stor avtale

Rental.One kjørte en full anbudskonkurranse som Metso:Outotec kom seirende ut av.

- Metso hadde den mest fordelaktige avtalen. Vi ville gjøre alt i en handel, og de hadde også det beste tilbudet i forhold til ettermarkedet, sier Kjetil Friestad, daglig leder i Rental.One.

For Metso:Outotec er handelen med Rental.One den historisk største enkelthandelen i Norge. De første maskinene ble levert i januar, og to av dem har vært i produksjon i pukkverket på Kluge i Ålgård som for Stavanger en stund.

Viktig

Knuseavdelingen til Risa operer i all hovedsak på vestlandskysten fra Bergen i nord til Kristiansand i syd. Rental.One har to egne servicebiler som er dedikert til knuseverkene, men tilgangen på servicekapasitet og tilstedeværelse også av lokal selger har vært viktig.

Powered by Labrador CMS