Screed med elektrisk oppvarming

Nyhet fra Volvo.

Publisert

Faste screed med elektrisk oppvarming er nå introdusert av Volvo Construction Equipment (Volvo CE) for å gjøre større leggeprosjekter mer kostnadseffektive og for å øke produktiviteten og effektiviteten til større veiprosjekter.

Med lanseringen av de faste screedene, MB122 og VTD121 Electro Thermo Controlled, for deres store beltegående utleggere, utvider Volvo CE ikke bare deres utvalg av screed, men gir også kundene muligheten til å produsere den finishen de ønsker og nå på kortere tid med mindre innsats.

En innebygget 55kVA-generator gjør at man slipper jobben med å etterfylle gassflasker for å varme opp screedet, noe som ville være normalt med de gassoppvarmede screedene.

De faste screedene er nå tilgjengelige til Volvo P6820D ABG, P7820D ABG og P8820D ABG-modellene, og drar nytte av en utvidbar leggebredde på 2,5 - 13 meter. De har blitt designet for å legge alt fra varm asfalt til tørr rullekomprimert betong og sementbundne materialer, til jernbaneballast og prosesserte mineralblandinger.

Raskt og nøyaktig

Den nye elektriske oppvarmingsfunksjonen muliggjør en oppstart på 40 minutter. Oppvarmingsprosessen går raskt med kombinasjonen av en oppvarmet stamperbjelke og to varmeelementer per screedseksjon for optimalisert varmefordeling, samt presis temperaturstyrt oppvarming med automatisk temperaturjustering og individuelle temperatursensorer per seksjon.

Screedets status og drift kan også overvåkes av føreren på utleggeren via kontrollpanelet (Electronic Paver Management, EPM3).
Screedets status og drift kan også overvåkes av føreren på utleggeren via kontrollpanelet (Electronic Paver Management, EPM3).

Maksimal forkomprimering er avgjørende for å oppnå en høyere tetthet i den ferdige veibanen, noe som fører til en mer slitesterk vei og reduserte driftskostnader. De nye faste screedene med vibrasjons- og stampefunksjon skal gi akkurat det. Med variabel vibrasjonshastighet og justerbare stampeslag, de kan også konfigureres med enkle eller doble stampere.

Teknologien med doble stampere skal gi en 5 - 7 % høyere komprimeringsgrad enn med enkeltstampere, og skal kunne oppnå en 98 % Marshall-tetthet som reduserer behovet for valsing.

Med en screedknekkjustering på +4 % til -2 % og forlengerseksjoner kan det legges i en rekke bredder, noe som gir de nye screedløsningene stor fleksibilitet.

Den nye innebygde diagnosefunksjonen.
Den nye innebygde diagnosefunksjonen.

Vario-forlengere, med en utvidelsesmulighet på 0,75 m på hver side, lar screedet utvides eller trekkes inn etter behov for å tilpasse seg uregelmessige kanter, mens manuelle eller hydrauliske sideplater (ekstrautstyr) er en funksjon for å kontrollere materialflyten på hver side.

Minimert ståtid

For å sikre minimal ståtid, hjelper den nye innebygde diagnosefunksjonen til med å kontrollere tilstanden til varmeelementene og oppdage om og hvor en utskifting er påkrevd.

Høy driftstid sikres også med mulighet for et hurtig skifte av screed. Muligheten for enkelt løft av screedseksjonene gis ved hjelp av to sentrale løfteøyer per seksjon, mens en integrert slange- og kabelføring gir en klar vei for monteringen.

I tillegg forenkles monteringen og vedlikeholdet ved hjelp hydraulikkoblinger og lett tilgjengelige elektriske kontakter, samt servicepunkter og stamperstag som kan nås fra bakkenivå.

Powered by Labrador CMS