Foran: Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune. Bak fra venstre: Gunnar Solbakken, leder utbygging nord i Vestland fylkeskommune; Eirik Moen, prosjekteringsleder i Skanska; Bjørn Morten Bruvik, prosjektleder i Skanska; Gunnhild Vangsnes, seksjonsleder planlegging og utbygging i Vestland fylkeskommune og Helge Follevåg, prosjektleder for Ytre Steinsund bru i Vestland fylkeskommune.

Signerte den største samferdsels-kontrakten siden fylket ble opprettet

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om bygging av Ytre Steinsund bru i Solund.

Vestland fylkeskommune og Skanska AS signerte 29. juni kontrakt for bygging av Ytre Steinsund bru. Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune signerte kontrakten. 

Brua skal krysse sundet mellom Hesteneset i nord og Guridneset i sør, og blir ca. 811 meter lang. Brua avløser ferjeforbindelsen Haldorsneset–Daløy, og sikrer innbyggerne på Ytre Sula ferjefri adgang til resten av øykommunen og kommunesenteret Hardbakke.

Bygges i lavkarbonbetong

Brua skal bygges som fritt-frembygg-bru, i spennarmert lavkarbonbetong. Brua har to senkekasser, som er undersjøiske fundamenter, og går over fire spenn, der det største spennet blir 260 meter.

Slik skal Ytre Steinsund bru se ut når den står ferdig.

– Landskapet her ytterst i Sognefjorden er helt fantastisk, og selve byggeprosessen blir veldig spennende. Brua blir et flott byggverk, som vil lette hverdagen for innbyggerne på Ytre Sula, sier Helge Jostein Follevåg, prosjektleder i Vestland fylkeskommune.

Prosjektet er finansiert gjennom statlige ferjeavløsningsmidler og fylkeskommunale midler. Kontrakten har en verdi på i underkant av 800 millioner kroner. Det er den største samferdselskontrakten som er signert siden Vestland fylkeskommune ble opprettet i 2020.

– Blir ei spektakulær bru

Utlysningsprosessen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger, og etter en prekvalifisering var det tre entreprenørbedrifter som ble invitert til å gi tilbud. To entreprenører ble med til siste runde, og Skanska ble tildelt oppdraget.

Byggingen av nye adgangsveier på Daløy og Ytre Sula er godt i gang.

– Vi har en ambisjon om å ha en betydelig posisjon innen brubygging i Norge, og dette prosjektet passer veldig godt til vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Det blir ei spektakulær bru i vakker natur, og vi gleder oss til å være med å realisere dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet ute på Ytre Sula, sier Gregor Gucwa, som er prosjektsjef med ansvar for bruer i Skanska Norge. 

Godt i gang med veibygging

I forbindelse med brubyggingen er det også behov for nye tilgangsveier, både på Daløy og Ytre Sula. 

Veidelen av prosjektet ble lyst ut i en egen entreprise, som startet opp i september 2022. De nye veiene er i ferd med å ta form, og dette arbeidet utføres av Lesja Bulldozerlag på oppdrag for Vestland fylkeskommune.

Powered by Labrador CMS