SETNINGSSKADER: Det er på et sted ikke kontakt mellom pilartoppen og brubjelken.

Stenger E39-bru umiddelbart

Setningsskader på bru i Orkanger førte til umiddelbar stenging.

Publisert

Det var under vedlikeholdsarbeidene med E39 Bårdshaug bru i Orkanger at det ble oppdaget en setning for pilarene som altså må utbedres umiddelbart.

OMKJØRING: Inntil helstengingen er avsluttet vil trafikken i begge retninger gå via omkjøringsveien (grønn linje i illustrasjonen).

Under arbeidene er det avdekket at pilarene i akse 5 som skulle rehabiliteres som del av vedlikeholdet av brua, har satt seg. Resultatet er at det ikke er kontakt mellom pilartoppen og brubjelken.

– Vi jobber nå sammen med entreprenør og konsulenter for å finne rett løsning. Det er utstyr tilgjengelig for å jekke opp brua, men vi trenger å helstenge både av sikkerhetshensyn og for å gjennomføre utbedringen. Denne hendelsen viser hvor prekært det var å få rehabilitert E39 Bårdshaug bru, sier fungerende seksjonsleder Håkon Alstad.

Slik blir omkjøringen

Gammelosveien har vært omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen, mens trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen mot Trondheim, har gått over E39 Bårdshaug bru. Når brua nå må helstenges må trafikken i begge retninger ledes over Grønøra-området og omkjøringsveien.

– Dette er en uheldig situasjon, men vi har erfaring med helstenging fra desember 2023 hvor brua i en periode hadde planlagt helstenging da det skulle etableres interimsbru ved vestre brukar knyttet til reperasjonsarbeidene. Det gjør at vi har skilting og rutiner på plass, sier Alstad.

Manuell dirigering

Det blir som ved stengingen i desember 2023, manuell dirigering ved den smale Gammelosbrua på dagtid mellom klokka 07.00 og 19.00. Dette gjelder så lenge E39 Bårdshaug bru er helstengt og trafikken går via omkjøringsveien.

DETTE MÅ GJØRES: Dette er arbeidene som gjøres som del av det pågående og omfattende vedlekeholdsarbeidet av E39 Bårdshaug bru: Både østre- og vestre brufuge skal skiftes, de nedlagte gangfeltene skal fjernes og det skal bygges nye kantdragere med rekkverk på begge sider og det skal bygges ny bakvegg, vinger, justering av lager i akse 7 samt erosjonssikring. I tillegg kommer nye avløp og lyktestolper, mekanisk reparasjon av underkant av bruplate, landkar og søyler. Vi skal også flytte infrastruktur fra brua over til den parallelle gangbrua. Det skal skiftes fastlager og reetablere søyletopp i akse 5. Til slutt skal landkar og søyler overflatebehandles i alle akser og det skal reasfalteres ved kantdragerne

– Vi oppfordrer til at bilister, næringstransport og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå som trafikken begge veier vil gå på omkjøringsveien. Alle tilgjengelig ressurser fra Vegvesenet og entreprenør jobber nå for å finne en rask løsning.

Sikkerhet først

– Vi kan forsikre om at vi ikke åpner for trafikk over E39 Bårdshaug bru, før vi er trygge på at vi har en sikker løsning. Vi vil komme tilbake med informasjon om varigheten for stengingen, understreker Alstad.

Powered by Labrador CMS