Gruve 7 ved Longyearbyen på Svalbard er den eneste norske kullgruven som det fremdeles er drift i. Den skulle nedlegge i 2023, men den sviktende tilgangen på energi i Europa nå, har ført til at driften forlenges.

Store Norske forlenger gruve-driften på Svalbard

Har inngått ny avtale med tysk kunde.

Publisert Sist oppdatert

Den endrede verdenssituasjonen har ført til økt etterspørsel og økte priser på kull. Store Norske forlenger derfor driften av Gruve 7 til sommeren 2025, og skal eksportere kull til industriproduksjon.

- Styret i Store Norske har besluttet å utsette avslutningen av Gruve 7, som er Norges siste kullgruve på Svalbard. Opprinnelig skulle gruven stenge når kullkraftverket i Longyearbyen stenges høsten 2023. Årsaken var at formålet med driften er å levere kull til energiverket, og at markedet tidligere var slik at det ikke var potensial for lønnsom drift. Det er imidlertid annerledes slik situasjonen er nå, sier Anette Malm Justad, styreleder i Store Norske, i en nyhetsmelding.

Tysk selskap - har vært kunde i 40 år

Store Norske er kommet til enighet med det tyske selskapet Clariant om fortsatt å levere kull til industriproduksjon frem til sommeren 2025. Selskapet har kjøpt kull fra Gruve 7 i 40 år. Med bakgrunn i dagens markedssituasjon for kull ønsker de å sikre seg tilgang på kull i den kvaliteten de trenger til sitt formål.

- Dette er en god løsning for alle parter. Vi får tatt ut de tilgjengelige kullreservene i Gruve 7 og er sikret god lønnsomhet med lav markedsrisiko gjennom denne avtalen med en kunde vi har hatt et langvarig profesjonelt samarbeide med. For vår del gir det oss noe lengre tid til en krevende og nødvendig omstilling av selskapet. Ikke minst er det gledelig for våre ansatte i Gruve 7 som får mer forutsigbarhet og kan stå lengre i jobb, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Store Norske har flere bein å stå på

I tillegg til gruvedrift, har Store Norske betydelig aktivitet innen eiendom, logistikk og energi. I 2021 kjøpte Store Norske både hotellene og øvrig eiendomsportefølje av Hurtigruten Svalbard. Store Norske eier nå rundt 40 prosent av boligene i Longyearbyen i tillegg til en betydelig næringseiendomsportefølje.

- De neste årene forsvinner mange industriarbeidsplasser på Svalbard, så det haster med omstilling og utvikling av næringslivet i Longyearbyen. Vi bidrar gjennom økt satsing på logistikk, fornybar energi og tilpasning av bygningsmassen til det grønne skiftet som kommer. Vi har vært et arktisk energiselskap i over hundre år, og har som ambisjon å videreføre denne rollen gjennom å bidra aktivt i omstillingen av dagens fossile energisystemer på Svalbard og i Arktis, sier Ertsaas.

Powered by Labrador CMS