Det kan komme mye snø på, og gå ras over, riksvei 13 Vikafjellet.

To vil ha veikontrakt med fire fjell-overganger og 103 km tunnel

Tilbudssummene er på drøyt 670 og 737 millioner kroner.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mesta og Presis Vegdrift konkurrerer om å drifte en veikontrakt med fire fjelloverganger i Voss, Hardanger og Sogn, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Driftskontrakten for de neste fem åra omfatter blant annet verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer.

Kontrakten omfatter kommuner i tre fylker:

  • Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik i Vestland
  • Hemsedal og Hol i Viken
  • Vang i Innlandet

Tilbudssummene:

  • Presis Vegdrift AS, 670.780.479,95 kroner
  • Mesta AS, 737.718.090,00 kroner

- Vi skal nå kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å tildele og signere kontrakten så raskt som mulig, sier prosjektleder Johannes Øydvin i Statens vegvesen.

Kart over kontraktsområdet.

- Dette er en stor veikontrakt, noe som gjør at Statens vegvesen har ansatt flere byggeledere enn vanlig. I tillegg til ordinær byggeleder, har vi valgt å ta med teknisk byggeleder for tunnel og teknisk byggeleder for høyfjell.

Fire fjelloverganger og mange kilometer med tunnel

De fire fjellovergangene i kontrakten, er Filefjell (E16), Hardangervidda (riksvei 7), Vikafjellet (riksvei 13) og Hemsedalsfjellet (riksvei 52).

Blant de 45 tunnelene i kontraktsområdet, er Lærdalstunnelen. Med sine 24509 meter er tunnelen som åpnet i 2000 verdens lengste veitunnel.

Totalt er det 103.232 meter, eller 103 kilometer, tunnel i kontraktsområdet.

Kontrakten omfatter 471 kilometer riksvei, og 78 kilometer gang- og sykkelvei, i et stort og variert kontraktsområde:

  • E16 Voss-Tyin
  • Riksvei 5 Håbakken - Fodnes
  • Riksvei 7 Haugastøl – Bu
  • Riksvei 13 Skare (Kløvet) – Vangsnes
  • Riksvei 52 Storeskar - Borlaug

Slik skal vinterdriften løses

På to av fjellovergangene i kontrakten, Vikafjellet og Hardangervidda, skal det normalt ikke brukes salt i vinterdriften, på grunn av sårbar natur.

På de to andre fjellovergangene, Filefjell og Hemsedalsfjellet, kan entreprenøren bruke salt under visse forutsetninger for å oppnå godkjente føreforhold.

Enkelte punkter i kontraktsområdet kan være skredutsatt, blant annet riksvei 13 over Vikafjellet.

Fire kontrakter blir til én

Kontrakten gjelder i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for forlenging i inntil tre år.

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene.

Den nye kontrakten gjelder derfor riksveier, og det er fire gamle kontrakter som helt eller delvis er slått sammen til én.

Gjennomsnittlig døgntrafikk i kontraktsområdet varierer fra 400 til 9000. Det høyeste tallet er på Voss.

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslipp på sine prosjekter innen 2030.

I kontrakten kreves delvis utslippsfrie og delvis nullutslipps-kjøretøy. Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut, inneholder krav til miljøsertifisering.

- Vi har fokus på oppsamling av vaskevann i forbindelse med tunnelrenhold, og det skal tas prøver av vaskevannet. Vi setter strenge krav til prøver fra kumtømming og gateoppsop, for å sikre korrekt deponering av massene, sier Øydvin.

Naturmangfold - reduserer kantklippen

Det er viktig for Statens vegvesen å ta vare på naturen.

- For å vareta biologisk mangfold har vi valgt å redusere kantklippen for deler av de høyereliggende områdene, og vi tilpasser tunnelrenholdet til tidspunktet for utvandring av laksesmolt, sier Øydvin.

Powered by Labrador CMS