Ryfylketunnelen/Ryfast (til venstre) og Hundvågtunnelen (til høyre, løpet inn mot Stavanger sentrum) er del av en driftskontrakt som dekker størstedelen av Rogaland fylke og litt av Agder.

Tre vil drifte riksveier i Rogaland og Agder

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del av oppdraget når Statens vegvesen har lyst ut driftskontrakt for veinettet i Rogaland, og litt av Agder, de neste fem årene.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert kontraktsområde:

  • E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14.459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Disse har levert tilbud:

  • Risa AS, 508.960.018,00 kroner
  • Mesta AS, 526.932.520,00 kroner
  • Presis Vegdrift AS, 528.644.661,65 kroner

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030.

Kontraktsområdet.

- Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier Walskaar.

Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

- Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt, legger Walskaar til.

Blant annet er det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask.

Bruker salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

Entreprenøren skal i disse tilfellene salte veibanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.

I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Fem år pluss opsjon

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og opp til 60.000 i byområder i Stavanger.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten av strekningen fra 1. september i år.

Powered by Labrador CMS