Her er området Statens vegvesen nå skal sikre bedre mot skred langs riksvei 15 i Stryn.
Her er området Statens vegvesen nå skal sikre bedre mot skred langs riksvei 15 i Stryn.

Vegvesenet: - Her skal vi sikre bedre mot skred

Det har vært flere hendelser i området.

Publisert

På Dårflot langs riksvei 15 i Stryn, skal Statens vegvesen nå sikre veien bedre mot skred.

Det har vært flere hendelser med flom og jordskred i området, og Djupesvora er eksponert for snøskred, sørpeskred og flom.

Derfor gjør Vegvesenet nå flere grep for å forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området, som igjen skal bidra til Statens vegvesens nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Dette skal gjøres

- Vi skal utvide bassenget, slik at det har større kapasitet ved eventuelle skred og ved høy vannføring. Vi skal forlenge kulverten under veien inn i terrenget, og vi skal montere betongrekkverk mellom elven og veien, sier byggeleder Pål-Anders Rindal i Statens vegvesen.

- Vi skal også bygge to adkomstveier oppe i terrenget, slik at adkomsten er bedre med tanke på opprensking ved senere skred.

Tilbudsfrist

Frist for å levere tilbud på jobben er 25. mai. Arbeidet skal gjøres i år.

- Vi tar sikte på å signere kontrakt og komme i gang med arbeidet så snart som mulig. Fristen for å bli ferdig er 18. november, og en delfrist på å bli ferdig med skrednettene er 30. september, legger Rindal til.

Veistykket som nå skal få bedre skredsikring, har en gjennomsnittlig trafikk på 1500 kjøretøy i døgnet. Av dette er 19 prosent lange kjøretøy.

Powered by Labrador CMS