MIKS AV ENERGIKILDER: Maskinsjef Roar Aaserud i Feiring, sier det er umulig å kun tenke elektrisk i deres virksomhet. Men en miks av flere energibærere, er en god løsning, mener han.

- Vi kan ikke låse oss på at el er den magiske løsningen på alt

DEBATT: I dette leserinnlegget skriver maskinansvarlig Roar Aaserud i Feiring, at samferdselsministeren må tenke bredere for å nå klimamålene.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meningene som ytres er innsenderens.

Denne uken ble det kjent at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir 65 millioner kroner til anleggsprosjekter for å teste ulike løsninger for utslippsfrie anleggsplasser.

Det er vel og bra, utslippsfrie anleggsplasser vil bidra med å få ned miljøutslippet. Men elektrifisering alene er ikke løsningen– og heller ikke gjennomførbart.

Du kan se tendenser allerede. Ved flere av Oslos såkalte elektriske anleggsplasser står det store dieselaggregater utenfor gjerdet for å lade opp elektriske hjullastere og gravemaskiner.

Samtidig omtaler Oslo kommune de samme anleggsplassene som utslippsfrie.

Det er i bestefall paradoksalt.

Målet om utslippsfrie anleggsplasser er bra, men gjennomføringen står ikke til 20 i stil.

Spørsmålet jeg stiller meg selv er hvordan disse anleggsplassene ville sett ut hvis man hadde byttet ut noen av de elektriske maskinene med eksempelvis biogass.

Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90% sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff.

For å lykkes i det grønne skiftet må det en miks av energikilder til. Vi kan ikke låse oss på at el er den magiske løsningen på alt. Vi må finne ut hvor det lønner seg å bruke el, hvor biogass vil være best og hva vi kan tåle på diesel.

Industrien og transportbransjen står klar til å tilpasse seg nye klimanøytrale energikilder og teknologier for å nå de klimamålene som er satt i EU. EU-kommisjonen meddelte i februar at de går bort fra et forventet totalforbud mot biler med forbrenningsmotorer etter 2040. Det understrekes samtidig viktigheten av at man har et realistisk bilde på hvordan det kan gjennomføres, og at teknologinøytralitet er en forutsetning.

I Feiring jobber vi med stein hver dag. Det vil si at det skal løftes tungt. Per i dag er det tilnærmet umulig å gjøre denne jobben med el, ikke minst KUN med el. Våre leverandører jobber med saken, men ser at man med batteri ikke kommer så langt. I hvert fall ikke uten en veldig lang skjøteledning. Og det er vel ikke dette som er tanken?

For øyeblikket koster det dessverre mer enn det smaker å investere i el, og resultatene blir heller ikke gode nok.

Løsningen er en energimiks. For tiden jobber vi med Nasta om å utvikle en av verdens største hjullastere på biogass. Kortreist biogass, fra matsøppel til drivstoff. Men det koster og vi skjønner godt at andre vegrer seg for å ta slike investeringer. Nå må regjeringen få på plass støtteordninger som bistår andre klimanøytrale energikilder. Det er eneste måten vi sammen når våre klimamål.

Det er fint at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir 65 millioner kroner til anleggsprosjekter for å teste ulike løsninger for utslippsfrie anleggsplasser. Men han må tenke bredere enn kun elektrifisering.

Powered by Labrador CMS