Her, rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu, skal den midlertidige brua for E6-trafikken bygges.

Winsnes Maskin & Transport signerte brukontrakt

Det er klar for bygging av E6-bru over Stavåa i Rennebu (Trøndelag). Statens vegvesen og entreprenøren Winsnes Maskin & Transport AS har signert kontrakt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I høst skal E6-trafikken flyttes over på ny midlertidig bru. Før det kan skje må nye brufundamenter bygges, og det skal foregå i sommer.

- Nå som kontrakten er signert starter straks arbeidet i anleggsområdet og det blir arbeid i hele sommer, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen. I første omgang blir det skogrydding og sprengning av berg.

Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua. I tillegg må det bygges ny vei i begge ender av den nye brua for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter vei.

Anleggsarbeid i sommer og høst

Prosjektleder Per Ivar Winsnes i Winsnes Maskin & Transport AS og prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen signerte kontrakten 28. juni.

Den midlertidige brua bygges rett oppstrøms av dagens Stavå bru. Den er nå i produksjon i England. Den er av typen mabey bru og får to kjørefelt. Brua skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Brua er over 500 tonn i totalvekt.

Dagens Stavå bru over elva Stavåa, sør for Berkåk i Rennebu kommune, har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Fremtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i fremdriften for dette og tilstanden på dagens bru, er det besluttet å etablere en midlertidig bru for E6-trafikken.

Total lengde på den midlertidige brua blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

- Det er første gang i Norge at vi skal montere en mabey bru på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på brua fra ytterkant til ytterkant vil være ti meter.

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for brua er ferdig, starter monteringen av brua. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye brua.

Ett kjørefelt åpent for trafikk over Stavåbrua i dag

I dag er det trafikkdirigering på E6 Stavåbrua, med trafikk i en kjøreretning om gangen.

I perioder med mye trafikk, som helgeutfart, vil det bli kø. Trafikanter må påregne ventetid. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no

Powered by Labrador CMS