- Dette har jeg ikke maktet uten å legge stein på stein, sier Stina Lintho Lippestad.
- Dette har jeg ikke maktet uten å legge stein på stein, sier Stina Lintho Lippestad.

Stina er steinrik

  Stina Lintho Lippestad opplever en ny og spennende driv i bransjen.

Den daglige lederen i Lintho Steinmiljø kan konstatere at selskapet snart har lagt 2,5 millioner m2 belegningsstein. Og nå er permeable dekker på full fart inn på det norske markedet.

Om ikke Lintho Lippestad tjener seg steinrik på steinlegging, er hun uansett fornøyd med omsetningen som i år vil komme på drøye 31 millioner kroner, og ca. 200.000 m2 vil være steinlagt når året er omme.

- Det er en pen økning i forhold til fjoråret, sier Lintho Lippestad.

Hun betegner 2013 som det året hvor ting løsnet etter finanskrisen.

Ytterligere vekst

Etter over 20 år i bransjen råder Lintho Steinmiljø AS grunnen innen belegningsstein i Norge.

- Dette ser bare ut til å fortsette. Vi har like mange ordrer på blokka hittil i år som vi hadde hele fjoråret. Det vitner om god ordrevekst og tilgang på maskiner, sier Lintho Lippestad.

Hun viser også til at felles anstrengelser i bransjen nå bærer frukter.

- Vi er dessuten svært opptatt av hva som skjer innen bransjen i andre land. Blant annet deltar vi på den internasjonale konferansen om belegningsstein hvert tredje år. Gjennom dette samarbeidet kan vi omforme idéer og tanker til norske natur- og klimaforhold. Vi har som klar målsetting å utvikle vår posisjon som ledende i Europa innen totalleveranser av toppdekker i belegningsstein, sier Lintho.

Størst hittil

Den største avtalen hittil er med CCB-basen på Ågotnes utenfor Bergen. Avtalen er todelt og innebærer en leveranse på ca. 40.000 m2 i år med opsjon på tilsvarende arealer i 2014. I tillegg foreligger et rammetilbud for eventuell oppgradering av eksisterende områder inne på CCB-basen i 2013 og 2014.

Oppdragene i kø

Lintho Steinmiljø har fått i oppdrag å steinlegge ca. 12.000 m2 uteanlegg på Gardermoen militære flystasjon.

- Vi har erfaring med legging av belegningsstein ved flere forsvarsanlegg, blant annet ca. 31.000 m2 ved Rena Leir, 12.000 m2 ved Luftforsvaret på Sola og 53.000 m2 ved Forsvarets forsyningslager i Bjerkvik, forteller Lintho.

Hun understreker også at avtalene med belegningsstein ved to av landets største terminalanlegg, Ganddal Godsterminal i Rogaland (ca. 100.000 m2) og et tilsvarende stort areal på Risavika Havn har bidratt til en positiv utvikling for selskapet.

- Vi forventer en vekst i leveransen av kvalitetsdekker til prosjektmarkedet i årene fremover. En stor del av veksten vil komme innen terminal- og industrianlegg, og vi forventer at prosjekteiere legger stadig mer vekt på levetid, vedlikeholdsvennlighet og fleksibilitet når materialer vurderes, sier Lintho Lippestad.

Permeable dekker

Nå satser Lintho Steinmiljø på permeable, drenerende betongdekker, som nytt bruksområde.

Dette er forenklede og kostnadsbesparende løsninger, ikke minst for anleggsbransjen. Permeabel dekkekonstruksjon lar overvann trenge igjennom hull i steinen.

- Dette er en løsning det knyttes store forventinger til. Selvdrenerende dekker er kostnadsbesparende og ikke minst miljøvennlig. Løsningen krever mindre graving og båndlegger ikke så store arealer til ledningsnett og fangsystemer for vann, sier Lintho Lippestad.

Denne bærekraftige dreneringsteknologien blir stadig mer utbredt i flere land.

- I Irland er det lagt ca. 500.000 m2 permeable dekker av betongstein de senere år. I Tyskland legges det mer enn 20.000.000 m2 permeable dekker hvert år, forteller Lintho Lippestad.

Forsiden nå