De midlertidige boltene som holder seksjonene sammen har røket ved fire av skjøtene.
De midlertidige boltene som holder seksjonene sammen har røket ved fire av skjøtene. (Foto: Bård Henning Larssen, Statens vegvesen.)

Stor E6-bru skadet av stormen Ylva

Stormen Ylva, som herjet med Nord-Norge i november, har ført til skader på E6 Hålogalandsbrua.

Det var oppstått en del skader på ulike deler av brua, og de siste dagene har både entreprenøren og Statens vegvesen jobbet med å kartlegge omfanget av disse skadene.

I slutten av oktober ble alle bruseksjonene heist opp og hengt fast i hengestengene på brua, Seksjonene er foreløpig bare boltet sammen og jobben med å sveise dem permanent sammen skal foregå gjennom hele vinteren. Inntil dette er ferdig vil seksjonene være sårbare for sterk vind som påfører store bevegelser på elementene.

Vind på over 30 m/s

Stormen Ylva brakte med seg uvanlig sterk vind, og de vindmålerne som er montert på ulike steder på brua målte de sterkeste vindkastene til godt over 30 m/s.

- Vi ser at det har oppstått en del skader på brua, blant annet har de midlertidige boltene som holder seksjonene sammen røket ved fire av skjøtene. Seksjonene har dermed blitt satt i bevegelse, og dette har ført til relativt store skader på stålplatene i skjøtene. Det må skiftes ut deler av stålplatene på sju av dekke-elementene, sier Hans-Jack Arntzen, fungerende prosjektleder i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Dette blir fikset på stedet ved at skadede områder skjæres ut og det sveises inn nye plater.

- Vil få konsekvenser

- Dette vil få konsekvenser for fremdriften, men vi har ikke full oversikt over dette enda, forklarer Arntzen.

På anlegget vil det nå være vekt på å opprettholde fremdriften, og det skal jobbes parallelt med reparasjonsarbeider og videre sveisearbeider for å begrense konsekvensene for fremdriften.

Forsiden nå