Utvider og moderniserer for Nortura i Tønsberg

Veidekke har skrevet kontrakt med Nortura SA om utvidelse og ombygging av Norturas produksjonsanlegg i Tønsberg.

Publisert

Oppdraget innebærer oppføring av flere nybygg, ombygging av eksisterende slakteri og rivearbeider. Kontrakten er en samspillsentreprise med målpris 240 millioner kroner.

De fem nybyggene blir på totalt 6500 m² og skal inneholde «hengehall, skjæreavdeling, trafo, kuldesentral og diverse tekniske rom». Rundt 3000 m² av dagens slakteri skal bygges om, og dette omfatter «hele slakteavdelingen, sjokkjøle, tarmrenseri, fjøs og pauserom». Dagens «hengehaller» rives, og fabrikkens fotavtrykk øker med 3000 m².

Bæresystemene for nybygget vil hovedsakelig bestå av prefabrikkert betong fundamentert på ringmurer og såler. Både nybyggene og ombyggingene skjer med full drift i slakteriet, med unntak av en periode vår/sommer 2022 da slakteavdeling stenges slik at arbeidene langs selve slaktelinjen kan utføres.

Nortura Tønsberg er Norges største pølsefabrikk og produserer også all leverpostei for Nortura (Gilde og Prior). Etter denne kraftige moderniseringen vil Nortura samle slakting av gris på Østlandet og skjæring av gris for Nortura nasjonalt til anlegget i Tønsberg, noe som vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk til skjæring og 15 årsverk til slakting.

Byggearbeidene har allerede kommet i gang og planlagt ferdigstillelse er våren 2023.

Powered by Labrador CMS