BYTTET: Torgeir Rosseland så ingen annen utvei enn å omorganisere Mosby Transportforretning fra personlig foretak til aksjeselskap.
BYTTET: Torgeir Rosseland så ingen annen utvei enn å omorganisere Mosby Transportforretning fra personlig foretak til aksjeselskap.

Måtte starte AS for å levere

KRISTIANSAND (AT.no): Mosby Transportforretning har holdt det gående siden 1948 og har i dag 13 biler i drift. Selskapet omsetter for 20-25 millioner kroner og har ikke gjeld. Det er ikke godt nok for AF Gruppen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Siden 1991 har Torgeir Rosseland drevet bedriften som han overtok etter faren Kåre. Flere av kundene har vært med dem helt fra starten og tidlig på 50-tallet. I alle år har selskapet vært organisert som et personlig foretak.

NB: Les Nye Veiers og AFs svar i nederste del av artikkelen.

Ble et problem

En av de trofaste kundene til Torgeir Rosseland og Mosby Transportforretning er VVS-grossisten Brødrene Dahl. Helt siden 1995 har hans biler kjørt ut varene i begge de tidligere Agder-fylkene for rørgrossisten.

72 ÅR: Å ha drevet firmaet i 72 år, og ha kunder som har vært med like lenge var ikke godt nok for at Torgeir Rosseland kunne levere varer inne på Nye Veiers anlegg lenger.
72 ÅR: Å ha drevet firmaet i 72 år, og ha kunder som har vært med like lenge var ikke godt nok for at Torgeir Rosseland kunne levere varer inne på Nye Veiers anlegg lenger.

De sju bilene som går på denne kjøringen har levert rør, kummer og andre VA-deler på byggeplasser over alt.

Brødrene Dahl har fått kontrakten på VA-deler til Nye Veiers prosjektet på E39. Det var først da Mosby Transportforretning skulle levere til AF Anlegg som bygger den nye veien vest for Kristiansand i september i fjor, at Rosseland fikk problemer.

Selskapets biler ble nektet å kjøre inn på anlegget for å losse varene.

Nye krav

Bakgrunnen, er at byggherre Nye Veier har innført nye krav til både sine leverandører og deres underleverandører. Nye Veier krever at alle som skal utføre arbeid på deres anlegg må forhåndsgodkjennes.

For å bli godkjent, kreves en omfattende vurdering av det meste fra utvidet skatteattest via foretakets kapasitet og tekniske kompetanse til dokumentasjon av registreringene i Brønnøysundregistrene.

På prosjektet E39 Kristiansand Vest til Mandal Øst har hovedentreprenør AF Gruppen valgt å utelukke alle enkeltmannsforetak (ENK).Torgeir Rosseland ble både forbannet og overrasket. Men at hans biler skulle slippe inn på anlegget var helt uaktuelt. Han tilbød også å legge frem regnskapene uten at det hjalp. AF avviste det umiddelbart.

Grublet

- Jeg ble gående å gruble litt til å begynne med. Men å gå over fra personlig foretak til aksjeskap var den eneste løsningen for vår del, sier Torgeir Rosseland.

Selv om det innebar en god del arbeid med blant annet taksering av alt av biler og utstyr. Selv om regnskapsføreren har mast på Torgeir Rosseland flere ganger om å danne aksjeselskap har han hatt latt det være.

For han driver en bunnsolid bedrift som alltid har tjent penger og hatt ting på stell. Han har heller ikke hatt gjeld bortsett fra leasingavtaler på noen få av bilene.

- Vi har omsatt for mellom 20 og 25 millioner kroner de siste årene. Vi driver ikke og gambler, sier Torgeir Rosseland.

Da han overtok i 1991 hadde de bare tre biler.

Søkte

TRAVELT: Mosby Transportforretning har sju distribusjonsbiler som leverer varer i hele Agder for Brødrene Dahl.
TRAVELT: Mosby Transportforretning har sju distribusjonsbiler som leverer varer i hele Agder for Brødrene Dahl.

Da problemstillingen om å omdanne Mosby Transportforretning til et aksjeselskap oppsto i fjor høst var det fortsatt tre måneder igjen av regnskapsåret. Derfor ble Rosseland og regnskapsføreren enige om å omdanne selskapet fra nyttår. Hvis ikke ville det også påføre han en ekstra skattekostnad.

Derfor søkte han om de kunne på dispensasjon frem til nyttår til å kunne levere som personlig foretak i de tre månedene til de kunne bytte selskapsform. Men også den søknaden ble blankt avvist av AF.

Laste om

Derfor måtte Rosselands alliere seg med en kollega som var godkjent for å kjøre inn på anleggene. Mosby Transportforretning kjørte varene frem til gjerdene på anleggene. Så måtte det lastes om og TM Hansen fra Søgne kjøre de siste hundre meterne inn til hvor varene skulle brukes.

At Hansen kjørte inn med Rosselands henger for å slippe omlasting av varene var heller ikke mulig.

Med ny firmaattest i hånden fikk Mosby Transportforretning igjen levere inne på Nye Veiers anlegg. Helt til den dagen da en vikarsjåfør som jobber for Rosseland ved behov skulle levere.

Han driver sin egen bedrift og hans HMS-kort var utstedt på det firmaet. Da slapp han ikke inn på nye E39.

Flere tilfeller

AT.no er kjent med flere tilfeller hvor både kranbileiere og innleide entreprenører som tidligere har jobbet for AF på Nye Veiers anlegg nå blir nektet som følge av selskapsformen.

Også transportører som har innleide sjåfører som har eget foretak, har fått problemer når disse skulle på jobb på Nye Veier-anlegg drevet av AF Anlegg.

- ENK kan godkjennes

AT.no har kontaktet Nye Veier for tilsvar i saken:

Det er da blitt klargjort at de krever at totalentreprenørens bruk av enkeltmannsforetak (ENK) skal forhåndsgodkjennes før de slipper til på anleggene. Dermed er det fortsatt mulig for ENK-er å utføre jobber på Nye Veiers anlegg.

- Slik vi har forstått det, har en del totalentreprenører, etter flere søknader fra ulike ENK i 2019, bestemt seg å fokusere på «AS» -virksomheter, blant annet på grunn av mye arbeid/tidsbruk for godkjenningsprosessene, skriver Nye Veiers informasjonsdirektør Christian Altmann i en e-post til AT.no.

Strammet inn

Grunnen til endringen, er at etter Nye Veiers mening vil mindre bruk av ENK redusere muligheten for omgåelse av Arbeidsmiljølovens bestemmelser og redusere risikoen for at seriøsitetskrav ikke blir overholdt.

På nye E39 vest for Kristiansand, som AF Anlegg bygger for Nye Veier, slipper ikke enkeltmannsforetak inn. AF vil ikke gjøre den søknadsprosessen som trengs for selskap som ikke er AS.
På nye E39 vest for Kristiansand, som AF Anlegg bygger for Nye Veier, slipper ikke enkeltmannsforetak inn. AF vil ikke gjøre den søknadsprosessen som trengs for selskap som ikke er AS.

Kravet er således et virkemiddel i arbeidet for å motvirke arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse innhentes det informasjon om, og det blir gjort en vurdering av, blant annet utvidet skatteattest, egenerklæring for samfunnsansvar, dokumentasjon på at totalentreprenøren har videreført alle aktuelle krav i Nye Veiers kontrakt, enkeltpersonforetakets økonomiske og finansielle stilling, enkeltpersonforetakets kapasitet og tekniske kompetanse, samt dokumentasjon av registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.).

- Et naturlig bidrag til å sikre et rettferdig arbeidsmarked

AT.no har også kontaktet AF Anlegg for en kommentar på deres praksis:

- Det er korrekt at vi som hovedregel stiller krav til AS som organisasjonsform for underentreprenører og leverandører fordi det gir langt bedre åpenhet enn for andre organisasjonsstrukturer. Vi har forståelse for at enkelte aktører synes dette er i overkant formalistisk, men dette er et ledd i AFs målrettede arbeid for å motvirke arbeidslivskriminalitet. AF Gruppen benytter seg av en rekke verktøy og rutiner for å avdekke mulige lovbrudd. Dette anser vi som en naturlig del av vår virksomhet og et bidrag til å sikre like vilkår og et rettferdig arbeidsmarked innen vår bransje, sier kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS