STOP: Denne transporten ble stående på Jessheim etter at det ble avduket ulovlig kabotasjekjøring. Det

Det ble kostbart norgesbesøk

KABOTASJE: Denne Litauske transportøren hadde et litt for langt Norges-opphold, det ble kostbart.

Publisert

Et vogntog fra Litauen som utførte kabotasjekjøring i Norge hadde strukket ballen litt langt. Han hadde oppholdt seg i Norge i mer enn sju dager og utført innlands-transport i Norge i denne perioden. 

Kabotasje

Transportører med fellesskapstillatelse fra et annet EØS-land vil innenfor en tidsperiode på 7 dager kunne utføre inntil 3 innenlandske transporter med samme kjøretøy. Perioden på 7 dager regnes fra tidspunktet da den internasjonale lasten ble losset i Norge. Etter dette må transportøren ut av landet, og kan ikke returnere før etter 4 dager (såkalt «Cooling-off»). I tillegg er det adgang til å kjøre en av de tre kabotasjeturene som transitt i et annet land uten å ha med internasjonal last inn i dette landet.

Det er et krav om dokumentasjon for å kjøre kabotasjeturer. Transportøren må dokumentere både det internasjonale oppdraget og hver kabotasjetur som er utført i Norge.

Fra 1. mars i år ble håndhevelsen av kabotasjereglene strammet inn ved at kontrollørene til Statens Vegvesen også får lov å utstede gebyr ved ulovlig kabotasjekjøring. Reglene tilsier at en bil som kommer over grensen med last inn til landet, kan kjøre inntil 3 turer i løpet av maksimalt syv dager.

I dette tilfellet får løyvehaver et gebyr på 66 000 kr. 60.000 kroner for å overskride den lovlige tiden han har lov å kjøre i Norge. Ytterligere 6000 kroner ilegges for å ikke ha orden på papirene. I tillegg til dette manglet bilen også den lovpålagt bombrikken, noe som resulterte i 8000 kr i gebyr til bileier.

Andre saker fra natten

Et vogntog fra Litauen stoppet ikke for kontroll, vedkommende ble senere stanset og tatt med tilbake til kontrollplass. Her ble det avdekket flere brudd på kjøre og hviletider. Det resulterte i en anmeldelse og 2000 kr i gebyr til fører og ytterligere kr. 4000 i gebyr til bileier.

Husk kjettinger

Russetiden er i gang og to norske russebusser ble stoppet, ingen av dem hadde med seg kjettinger. Det resulterte i 3600 kr i gebyr og pålegg om å fremskaffe kjettinger. Selv om det nærmer seg vår, er kjetting reglene gjeldende frem til første søndag etter 2. påskedag i sør- og midt Norge. Det er også viktig å huske på at man må ha med kjettinger dersom føret tilsier dette.

ENKLE: Slike kjettinger ser kanskje greie ut for noen som ikke er vandt med vinterforhold, men de kommer ikke gjennom en kjettingkontroll i Norge.

Et vogntog fra Romania fikk 10.500 kroner i gebyr for manglende kjettinger. Han hadde med seg noen hurtigkjettinger som ikke er godkjente som kjettinger i Norge, men som er vanlig i enkelte land nedover i Europa. I tillegg til gebyret fikk han pålegg om å skaffe kjettinger.

TUNGT: Denne ble litt for tung, det resulterte i et saftig gebyr og omlasting til lovlig vekt før ferden kunne fortsette.

Et norsk vogntog som kom inn til kontroll hadde lastet 5700 kg for mye. Dermed ble det 25 700 kr i gebyr til bileier. I tillegg måtte bilen lastes til lovlig vekt før videre kjøring.

 En lastebil som skulle eksporteres til Estland manglet alle kjettingene, den manglet bombrikke og det ble benyttet prøvekjennemerke på bil som ikke var avregistrert. Det er ikke tillatt å sette prøvekjennemerker på en bil som ikke er avregistrert, dermed er det også fremdeles påbud om å ha bombrikke og kjettinger. Det betyr 3600 kr i gebyr til fører og 8000 kr i gebyr til bileier. I tillegg ble det inndragning av prøvekjennemerkene.

Et vogntog fra Estland manglet lovpålagt bombrikke, 8000 kr i gebyr til bileier.

Et vogntog fra Polen hadde feil papirer for kabotasjetransport, 6000 kr i gebyr til bileier.

IKKE AVREGISTRERT: Denne bilen skal eksporteres til Estland, men var ikke avregistrert før ferden startet, det ble trøbbel da den ble stoppet på Jessheim.
Powered by Labrador CMS