FJERNET: Slik så det ut ved Filipstad i noen dager, før Statens vegvesen fjernet rødfargen og ga syklistene vikeplikt for bilister. Nå er fargen borte og bilistene har forkjørsrett. Byråd for samferdsel i Oslo, Sirin Stav, vil ha tilbake rødfargen og utrede før man gjør noen forandringer.

– Det er trist og leit at MDG og Venstre vil presse syklister foran lastebiler i en potensiell dødsfelle

KOMMENTAR: Vegvesenet har gitt syklistene vikeplikt for bilister på Filipstad i Oslo for å spare liv og helse. Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) og Marit Vea nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe er sterkt imot dette.

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: For noen dager siden fjernet Statens vegvesen bilistenes vikeplikt for syklende på sykkelveien ved Filipstad i Oslo. Det ble samtidig innført skilting der syklistene har vikeplikt. Dette ble gjort etter at Statens vegvesen hadde vært på en befaring på stedet, og sett hvor mange farlige situasjoner som oppsto.

Befaringen ble gjort etter tips fra Norges Lastebileier-Forbund.

Oppskrift på alvorlig ulykke

Problemet på stedet, er at syklister (og førere av elektriske «sparkesykler») kommer i høy hastighet på sykkelveien som krysser bilveien inn mot Filipstadkaia, og de kommer i den store blindsonen på høyre side av førerhuset på lastebilene – både ved innkjøring til havna og ved utkjøring fra havna.

Hans Kristian Barbøl er journalist i Anlegg&Transport.

Hvis lastebilene må stoppe opp og vente til syklister har kjørt over veien, har sjåføren ikke noen mulighet til å vite om det kommer noen i blindsonen. Syklistene, som kommer i høy hastighet, vet de har retten på sin side og regner med at lastebilsjåføren ser alt rundt bilen.

Det er oppskriften på en alvorlig ulykke, som det blir når en lastebil kjører på/over en syklist.

Stoppskilt

Oslos samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) sier til Aftenposten at fjerningen av forkjørsretten for syklistene er et stort tilbakesteg. Hun mener omgjøringen av syklistenes forkjørsrett burde vært sendt ut på høring før man gjorde noe som helst.

«Det å fjerne en slik forkjørsvei for syklistene over natten, er et stort tilbakesteg», sier hun til Aftenposten.

Stav mener man burde tenkt på andre løsninger som «opphøyet sykkelvei eller stoppskilt for biltrafikken».

FJERNET: Dette vikepliktskiltet er nå fjernet for å gjøre det sikrere for syklistene ved at de blir mer oppmerksomme på faren ved å krysse Filipstadveien.

Men et stoppskilt ville bare gjort problemet større: Da måtte lastebilene stoppe selv om det ikke kom noen kryssende syklister, for så å kjøre i gang igjen uten å vite om det kom syklister fra høyre.

Og ei sykkelbru over bilveien på stedet har vært planlagt lenge, men det vil fortsatt gå flere år før den er på plass – med dagens tempo.

Vea mener man klarer å se i blindsoner bare man får god nok tid

Marit Vea, som er nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe, reagerer også sterkt på fjerningen av forkjørsretten.

«Det er privatbiler og tungtransport som må tilpasse seg de myke trafikantene, ikke omvendt. Dette er kort og godt fullstendig uholdbart», mener Vea, gjengitt i Aftenposten.

Også hun ønsker et stoppskilt på stedet.

«En umiddelbar løsning burde ha vært å sette opp et stoppskilt for lastebilene, som ga dem tid til å få oversikt over blindsonen før de kjørte videre. Oslo kan ikke akseptere at en statlig trafikketat saboterer en av våre viktigste miljøsatsinger», sier hun til avisen.

Vea tror altså at man klarer å se i blindsoner, bare man får god nok tid! Det er oppsiktsvekkende. Det viser også at hun nok ikke har veldig mye erfaring med å kjøre lastebil selv.

Politikerne mangler praktisk kunnskap fra bakkeplan

Det er trist og leit at MDG representert ved Sirin Stav og Venstre representert ved Marit Vea, ikke har bedre oversikt, bokstavelig talt, over utsikten fra førerhuset i dagens lastebiler.

De vil at syklistene skal ha rangen, men de har ikke forutsetninger/erfaringer for å forstå at det ikke er vond vilje fra sjåfører og Vegvesenet som gjør at det ikke kan være slik på Filipstadveien: Problemet er at det er ikke fysisk mulig for sjåførene å se syklistene slik lastebilene og kryssingen er utformet.

Denne manglende kunnskapen fra politikerne, gir seg utslag i at de vil presse syklister foran lastebiler i det som blir en potensiell dødsfelle for syklistene.

Den sammenhengende forkjørsretten på sykkelveien fra vest til Oslo sentrum (populært kalt Tour de Finance), er et prestisjeprosjekt for Oslo kommunes politiske ledelse. Tanken er god, men den praktiske utføringen er ikke like god.

Undertegnede mener at MDG ved Stav og Venstre ved Vea skyver syklister foran seg i en potensiell dødsfelle i kampen for det grønne skiftet.

Jeg enig med Stav i at det beste hadde vært at syklister (og gående) hadde fått ei bru over Filipstadveien, men er ikke enig i at det skal være vikeplikt/stopplikt for lastebiler for den kryssende sykkelveien inntil det er på plass. Til det blir den situasjonen altfor alvorlig.

Av
Hans Kristian Barbøl
Journalist i Anlegg&Transport med noen års erfaring som lastebilsjåfør

Powered by Labrador CMS