Dachser sparer penger og miljø ved å kurse lastebilsjåførene sine i å kjøre mest mulig drivstoffeffektivt.

Lærer lastebilsjåførene å kjøre klimavennlig

Dachser går vitenskapelig til verks.

Publisert

Som en del av en helhetlig kampanje for klimatiltak innfører Dachser et opplæringskonsept for klimavennlig kjøring for lastebilsjåfører. En klimavennlig kjørestil kan redusere CO₂-utslipp med rundt 14 prosent, skriver Dachser i en nyhetsmelding.

Etter hvert som transportlogistikken beveger seg mot netto nullutslipp, vil utslippsfrie kjøretøy som batterielektriske kjøretøy og kjøretøy drevet av hydrogenbrenselceller spille en avgjørende rolle. Det er likevel mulig med tiltak for å redusere CO₂-utslipp for diesellastebilene som er i bruk i dag – for eksempel ved å endre kjøremønster. For å oppnå dette gjennomførte Dachser et opplæringsprogram ved tre av avdelingene sine i 2022 med 54 lastebilsjåfører og sjåførlærlinger som er direkte ansatt i virksomheten.

Dachser evaluerte først telematikkdataene fra den daglige driften for å få et referansepunkt for sammenligninger og endringer. Gjennom en periode på fire uker fulgte flåtesjefen, som hadde fått spesialopplæring på forhånd, og en annen sjåførinstruktør fra avdelingen sjåførene på deres faste turer og lærte dem opp i klimavennlig kjøring.

250 skal læres opp

Turene ble analysert for å avdekke forbedringspotensial, som for eksempel bedre bruk av teknologi. Samlet sett reduserte yrkessjåførene i pilotavdelingene CO₂-utslippene sine med gjennomsnittlig 14 prosent. Beregningene viser at det er mulig å spare 9,5 tonn CO₂ per år over en kjøreavstand på 120.000 kilometer for hver lastebil.

- Når vi jobber for å nå klimamålene våre, kan vi ikke undervurdere rollen som yrkessjåførene som kjører lastebil for Dachser, spiller – enten direkte eller på vegne av samarbeidspartnerne våre, sier Hendrik Jansen, Managing Director for Dachser Service und Ausbildungs GmbH.

- Uten sjåførene fungerer ingenting. Og ved å kjøre klimabevisst kan de bidra til å få ned utslippene på veien.

De 250 yrkessjåførene samt sjåførlærlingene som er direkte ansatt i Dachser, er de første som vil bli opplært. Logistikkleverandøren har totalt sett kun et lite antall eget kjørende personell ved noen få avdelinger, de resterende stillingene besettes av uavhengige transportselskaper.

Dachser planlegger å tilby opplæringskonseptet til disse underleverandørene som neste steg.

Positiv tilbakemelding fra sjåførene

- Sjåførene, enkelte av dem har vært yrkessjåfører i mange år, innlemmer den nye lærdommen i kjørestilen, sier Roland Zitzmann fra Dachser Service und Ausbildungs GmbH, som selv var med på alle turene ved de tre pilotavdelingene.

- Tilbakemeldingene på opplæringen har vært positive over hele linja.

Augustas Kersis er sjåfør for Dachser Norway og ser positivt på tiltaket om opplæring for en mer klimavennlig kjøring for sjåfører i Dachser. Augustas kjører til daglig elektrisk lastebil og har førstehåndserfaring med Dachser Emission-Free Delivery, som er en del av virksomhetens klimastrategi.

- Som yrkessjåfør tenker man alltid på hvordan man kan kjøre økonomisk og miljøvennlig, og jeg er glad Dachser tar yrkessjåførfaget på alvor og gir oss denne opplæringen. Også mindre bidrag kan ha stor effekt, og jeg ser positivt på alle tiltak som kan være med å redusere vårt CO₂-avtrykk, sier Augustas.

Powered by Labrador CMS