LASTEBILEN: Lastebilens sluttposisjon, etter å ha kollidert med bilen og deretter ha kjørt ned autovernet og veltet.

SHK: – Opplæringen i kjøring med lastebil på vinterføre bør bli bedre 

Statens havarikommisjon (SHK): – Undervisningen for tunge kjøretøy, som utøver en stor fare for andre trafikanter, bør blant annet inneholde kjøring på sporete veibane, plassering i veibanen og bruk av ulike typer tilleggsbrems.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 3. januar 2023 ca. kl. 0713 fikk en lastebil på vei sørover fra Harstad på rv. 83 skrens i en høyrekurve, ca. 2 km nord for Tjeldsundbrua. Bakre venstre del av lastebilen kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en personbil. I kollisjonen trengte lastebilens plan og skap inn i personbilens kupé og føreren av personbilen omkom.

På tidspunktet for ulykken var det mørkt, nedbør i form av snø og veien var dekket med snøslaps, med unntak av i kjøresporene. Føreren av lastebilen var lærling i en transportbedrift og hadde hatt førerkort for klasse C (lastebil) i ca. to år da ulykken inntraff.

Statens havarikommisjon (SHK) har gjennomført en undersøkelse etter ulykken. Denne har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. SHK mener at lastebilsjåførens hastighetsvalg, plassering i veibanen og bruk av lastebilens ulike bremsesystemer, i kombinasjon med vei- og føreforhold, medvirket til at ulykken inntraff. 

SHK: – Vinterdriften av veien var god nok

Undersøkelsen har vist at de iverksatte vinterdriftstiltakene på strekningen hvor ulykken inntraff var hensiktsmessige og innenfor kravene.

Mengden snøslaps kan ikke fastslås med sikkerhet, men sannsynligvis lå det ikke et islag mellom asfalten og snøslapset på ulykkesstedet. 

FØREREN OMKOM: Personbilens sluttposisjon. Bildet er tatt etter frigjøringsarbeidet.

Overgang fra nytt til gammelt asfaltdekke kan ha medført at brøytingen fikk ulik effekt på føreforholdene i området hvor ulykken inntraff.

Kjøring på sporete vei og bruk av tilleggsbrems

SHK mener at trafikksikkerheten kan økes ved at både den teoretiske og praktiske undervisningen knyttet til førerkortklasse C, samt videre opplæring og oppfølging i bedrift, har en grundigere tilnærming til sikker kjøring på vinterføre.

– Det er i lys av dette viktig at læreplanen for førerkortklasse C gir tydelige føringer, som igjen kan gjenspeiles i teoribøker og undervisning, slik at elevene tilegner seg tilstrekkelig kompetanse innen området. Undervisningen for tunge kjøretøy, som utøver en stor fare for andre trafikanter, bør blant annet inneholde kjøring på sporete veibane, plassering i veibanen og bruk av ulike typer tilleggsbrems, skriver SHK i rapporten etter ulykken, som ble publisert 3. januar 2024.

Tilråder revidering av læreplan

SHK fremmer en sikkerhetstilråding som følge av denne undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2024/01T:
Møteulykken mellom en lastebil og en personbil på rv. 83 i Harstad kommune 3. januar 2023 oppsto som følge av at lastebilen fikk skrens og kom delvis over i motgående felt. Føreren av personbilen omkom. Føreren av lastebilen var lærling i en transportbedrift og hadde hatt førerkort for klasse C i 2 år da ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. SHK mener at trafikksikkerheten kan økes ved at både den teoretiske og praktiske undervisningen knyttet til førerkortklasse C har en grundigere tilnærming til dette. Det er i lys av dette viktig at læreplanen gir tydelige føringer, som igjen kan gjenspeiles i teoribøker og undervisning, slik at elevene tilegner seg tilstrekkelig kompetanse innen området.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen reviderer læreplanen for førerkortklasse C slik at sikker kjøring på vinterføre vektlegges i større grad.

Powered by Labrador CMS