QUANTRON: Representanter for SR Group var på besøk i Tyskland våren 2023 for å se på nye hydrogenelektriske Quantron-lastebiler. På bildet: Dag Martin Smørdal (SR Group), Helge Hinna (SR Group), Roy Kristensen (SR Group), Gustav Sanne-Gundersen(SR Group), Bjørn Røstad (SR Group) og Anil Reddi (Quantron).

SR Group i Rogaland får støtte til kjøp av 10 hydrogendrevne lastebiler

10 hydrogenkjøretøy og 3 fyllestasjoner får støtte fra Enova.

Publisert

Enova gir 9,8 millioner kroner i støtte til ti hydrogenkjøretøy og 25 millioner kroner i støtte til tre hydrogenstasjoner. Støtten til kjøretøyene skal føre til flere erfaringer fra drift av hydrogenlastebiler i Norge. Fyllestasjonene skal gjøre det mulig å ta i bruk hydrogenlastebiler for transporter over lengre distanser.

– På veien til lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp i tungtransporten. Enova støtter de som går foran, og nå tas de første stegene for å ta i bruk hydrogen som energibærer for tunge kjøretøy i Norge, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

– Utslippene fra veitransporten skal ned. Vi har kommet langt i å elektrifisere personbilene. Nå må vi omstille og kutte utslipp fra de tunge kjøretøyene. Hydrogen er en av flere teknologier som vil kunne bidra til det. Enovas støtte til hydrogenstasjoner og tunge hydrogenkjøretøy er et viktig bidrag i utviklingen og utbredelsen av nye teknologier innen landtransport, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Hydrogen i rute mellom Stavanger og Oslo

De ti tilsagnene for kjøretøy, går alle til logistikkselskapet SR Group med hovedkvarter i Rogaland. SR Group planlegger, ifølge Enova, å anskaffe ytterligere 12 til 15 større kjøretøy som skal gå i rute mellom Stavanger og Oslo.

– Vi har forpliktet oss til nullutslippstransport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger, via Hima Seafood sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan, til Gardermoen og tilbake via Vestby. Her peker hydrogen seg ut som mest aktuelle energibærer, sier Roy Kristensen, Assistant CEO i SR Group.

De første hydrogenstasjonene for tungtransport i Norge

Tre fyllestasjoner, på Dombås, Stavanger og Vestby, får støtte. Støttesøker Vireon har seks måneder på å fatte investeringsbeslutning for disse. Dersom stasjonene etableres, blir det de første fyllestasjonene i Norge som dimensjoneres for lastebiler, ut over stasjonen Asko har etablert i Trondheim og stasjonen på Hellesylt som Vireon allerede har under etablering.

– Vi er glade for at Enova støtter utbygging av fyllestasjoner for grønt hydrogen. Støtte til tre stasjoner er en god begynnelse, men det trengs mange flere stasjoner for at hydrogen skal bli et reelt alternativ til diesel i tungtransporten. Vi må bygge korridorer som gir transportselskapene den nødvendige tryggheten de trenger for å bytte ut diesel med hydrogen. Det håper vi Enova vil bidra til i de kommende utlysningene, sier Per Øyvind Voie, adm. direktør i Vireon.

Asko eneste med hydrogenlastebiler på veiene 

Asko Midt-Norge er foreløpig den eneste aktøren som har hydrogenlastebiler på veiene i Norge. Selskapet har fire biler på veiene i dag, og to biler som leveres innen kort tid.

Disse går i dag i lokal og regional transport i Trøndelag, og fyller hydrogen på Askos anlegg på Tiller i Trondheim. Asko Midt-Norge planlegger anskaffelse av ytterligere 14 hydrogenlastebiler med leveranser i 2025 og 2026. 

– Etablering av flere hydrogenstasjoner vil gi oss muligheten for å teste ut hydrogenteknologi for biler med lang rekkevidde. Lastebilprodusentene er klare til å rulle ut hydrogendrevne lastebiler. Vårt drivstoffhierarki sier at vi trenger et godt supplement til batterielektriske biler i vårt arbeid med å forsyne Norge med mat med nullutslippsbiler. Vi i Asko håper dette er starten på flere hydrogenkorridorer mellom de store byene i Norge, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i Asko Midt-Norge.

To nye søknadsrunder

Søknadsrunden til Enova ble gjennomført som konkurranse med frist i mai i år. Det gjenstår to søknadsrunder til for 2023 med fristene 28. september klokken 12.00 og 5. desember klokken 12.00.

– Aktørene bør merke seg at vi nå spisser programmet ytterligere med det formål å få flere kjøretøy på veiene. Dette gjelder fra neste søknadsfrist, 28. september, sier Skjærvik.

Powered by Labrador CMS