TRENING: Nødetatene skal øve sammen med Statens vegvesen for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i Oslofjordtunnelen. (Arkivfoto fra en tidligere øvelse: Haakon Stokkenes, Statens vegvesen)

Stenger Oslofjordtunnelen for øvelser

Den 7,3 km lange Oslofjordtunnelen fra Frogn til Asker kommune under Oslofjorden, skal være stengt på faste tider i fire dager i mars.

Publisert

Årsaken er at det skal øves på ulykkeshåndtering, melder Statens vegvesen. Strekningen som er en del av E134, er kjent for mange stengninger på grunn av nettopp ulykker og spesielt vogntog som får problemer med bremsene i den noe bratte hellingen under sjøbunnen. Nå skal nødetatene bli bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnelen.

I forbindelse med øvelsene blir Oslofjordtunnelen stengt fra kl. 10.00 til 14.00 mandag 4. mars, tirsdag 5. mars, onsdag 6. mars og torsdag 14. mars. Stengingene skjer i tillegg til ordinære nattestenginger i forbindelse med drift og vedlikehold av tunnelen.

Grunnen til at tunnelen stenger fire dager i tilknytning til øvelsene, er for å sikre at flere mannskaper blir trent og at alle vaktlagene til brannvesenene i området samt Vegvesenets vegtrafikksentraler får deltatt.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men resultatet er at nødetatene blir bedre rustet til å håndtere en hendelse i Oslofjordtunnelen, sier Anine Kalmo Larsen, praktisk tunnelforvalter og brannvernleder i Statens vegvesen.

Disse deltar i øvelsen

• Follo brannvesen IKS

• Asker og Bærum brann og redning IKS

• Øst 110-sentral AS

• Oslo 110-sentral

• Øst politidistrikt

• Oslo politidistrikt

• Operasjonssentralen Øst

• Operasjonssentralen Oslo

• Ambulansetjenesten UiO

• Ambulansetjenesten Vestre Viken

• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Oslo

• 330 skvadron avd. Rygge

• Vegtrafikksentralen Øst

• Vegtrafikksentralen Sør

I tillegg vil øvelsene involvere bedrifter med lokal tilknytning og som benytter Oslofjordtunnelen i sitt daglige virke. Bilbergere og Statens vegvesen sine entreprenenører er også med på alle gjennomføringene.

Fullskalaøvelse

I Oslofjordtunnelen skal nødetatene gjennomføre en såkalt fullskalaøvelse. Det betyr at øvelsen foregår inne i tunnelen der det spilles ut et planlagt scenario for å øve fastsatt øvingsmål. Fullskalaøvelser har som mål å være så realistiske som mulig og gjennomføres i reel tid.

– Denne gangen ønsker vi ikke å beskrive scenarioet på forhånd, men holde det skjult for mannskapene. De skal oppleve at det er så nært opp til en realistisk situasjon som mulig, sier Anine Kalmo Larsen.

Øvelse gjør mester

Det er krav om, og hensiktsmessig, å holde jevnlige øvelser i vegtunneler. Hovedformålet med øvelser er å holde nødetatene oppdatert på den aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret i den, trene samhandling og kommunikasjon, og øve ferdigheter og innsats.

– Det ligger noe i ordtaket «øvelse gjør mester». Ved øvelse blir nødetatene bedre rustet til å håndtere en reell hendelse i en tunnel på en effektiv og trygg måte, sier hun.

Powered by Labrador CMS