Her manglet sikring av lasten.

Stoppet i kontroll: Hadde aldri hørt at han måtte bruke kjetting

Ved neste kontroll - samme dag - var kjettinglenken plassert på krokcontaineren på hengeren, men den var ikke stram.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Onsdag 21. april ble en krokbil med tilhenger stoppet av Statens vegvesen for kontroll ved Verdal kontrollstasjon i Trøndelag av Statens vegvesen, Utekontroll midt B.

Det viste seg at containeren på tilhengeren ikke var tilpasset låsekilene. Sjåføren hadde med seg kjetting til å låse fast containeren i forkant på tilhengeren - mellom ramma og krokfestet.

Da inspektørene fra Vegvesenets utekontroll spurte sjåføren hvorfor han ikke hadde den i bruk på containeren, som regnes som last, var svaret at han aldri hadde hørt at han måtte bruke det.

Det ble gitt kjøreforbud til kjettingen var på plass og strammet mellom krokfestet på containeren på tilhengeren og ramma i forkant på tilhengeren.

Senere samme dag ble sjåføren stoppet igjen. Denne gangen var kjettingen på plass, men ikke strammet.

Det har vært flere alvorlige ulykker i Norge der krokcontainere som ikke var forsvarlig sikret har vært en sentral årsak.

Ikke underlagt kontroll

En bil og en tilhenger til bil er underlagt flere titalls EU-direktiver. Selve krokløfteren er en maskin som omfattes maskinforskriften og ikke kjøretøyforskriftene. Maskinforskriften forvaltes av Arbeidstilsynet. Kontroll av krokløft inngår ikke i den periodiske kjøretøykontrollen, bortsett fra innfestningen til chassis.

En krokcontainer er definert som gods etter regler i veitrafikklovgivningen.

Det eneste som regulerer bruken er Vegtrafikklovens krav om forsvarlig lasting, og forskrift om bruk av kjøretøy som setter krav til sikring av gods. Sikringen skal tåle 80 prosent av lastens tyngde (tidligere var dette 100%) forover og 50 prosent til sidene og bakover.

Flere standarder

Det er flere standarder i verden når det gjelder produksjon av krokcontainere.

Flere går dårlig sammen og det finnes ikke et godt felles krav for Europa. I Norge følges stort sett svensk standard, SS3021, ved bygging av krokcontainere.

Det er mange eksempler på at bruker skjærebrenner og lager egne hull i containere for å få det til å passe med låsekilene. Dette svekker konstruksjonen. Nå slike containere i tillegg dras rundt på anlegg av anleggsmaskiner, og dermed blir deformert, blir det stor slark.

Hvis man i tillegg fester kjettingen på tippramma (for å spare tid ved tipping) på tilhengeren og ikke chassiset, har man en potensielt dødelig kombinasjon.

Les mer i artikkelen: Krokcontainer: Ingen regler - ingen kontroll

Anbefaler kjetting

Produsentene av krokcontainere er klare over at det er problemer med sikkerheten når forskrifter, en god og sikker felles standard, og et kontrollregime så å si er helt fraværende når det gjelder konstruksjonen på krokcontainere, og det er anbefalt å bruke kjetting som ekstra sikring av lasten.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har på bakgrunn av en sikkerhetstilråding fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) utarbeidet en veiledning til rutiner for lasting, sikring og vedlikehold av krokcontainer. NLF anbefaler bruk av tilleggssikring i veiledningen.

Powered by Labrador CMS