Oppgraderingen av Frøyatunnelen starter 1. april 2023.

Tilbudene varierer fra 480 til 648 millioner kroner

Fire entreprenører har levert tilbud på av rehabilitering Frøyatunnelen på fylkesvei 714.

Publisert

Trøndelag fylkeskommune forbereder utbedring av Frøyatunnelen. Kontraktsarbeidet omfatter oppgradering av den 5300 meter lange undersjøiske Frøyatunnelen på fylkesvei 714.

Tunnelen knytter sammen kommunene Hitra og Frøya.

Stor oppgradering - tunnelen stenges

Tunnelen skal oppgraderes for å forbedre sikkerheten for trafikantene ved å oppgradere teknisk utstyr i forhold til gjeldende krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det skal blant annet etableres flere tilfluktsrom, omfattende vannsikring og bergsikring.

Alt av teknisk utstyr i tunnelen skal også skiftes ut.

Anleggsarbeidet i tunnelen og portalområder skal utføres på natten. Tunnelen vil derfor stenges på gitte tidspunkt.

Tilbud og tildelingskriterier

Disse leverte tilbud:

  • Skanska Norge AS (615.035.049 kroner )
  • Bertelsen & Garpestad (648.273.671,75 kroner)
  • Kraftmontasje AS (494.030.027 kroner)
  • OneCoInfra AS (480.330.347 kroner)

Tilbyderen med det beste tilbudet basert på forholdet mellom pris og kvalitet, får kontrakten.

Tildelingskriterier og vekting i prosent:

  • Tilbudssum (70%)
  • Oppgaveforståelse, gjennomføring og fremdriftsplan (15%)
  • Organisering og tilbudt nøkkelpersonell samt ivaretakelse av HMS/Ytre miljø på prosjektet (15%)

Ferdig i slutten av 2024

To av tilbudene ligger innenfor rammene som er bevilget av fylkestinget. Nå skal fylkeskommunen kontrollregne og evaluere de fire tilbudene samt gå gjennom entreprenørenes dokumentasjon.

Deretter vil en innstilling av entreprenør offentliggjøres. Det er planlagt at prosjektet blir ferdig i slutten av 2024.

Powered by Labrador CMS