– Vent med tungtransport

Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen om å vente med transport som ikke er helt nødvendig til situasjonen på veiene i Innlandet har blitt mer normal.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag var ca. 115 fylkesveier og mange av riksveiene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter uværet «Hans». Trafikk av store lastebiler kan ødelegge de veiene som fortsatt er åpne melder de offentlige organisasjonene.

– Nå er riksvei 25 i kombinasjon med fylkesvei 26 gjennom Trysil og Engerdal den eneste åpne ruta for trafikk mellom Østlandet og Trondheim. Disse veiene tåler ikke den tungtrafikken som til vanlig går på riksvei 3 og E6, sa samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune onsdag kveld.

Fylkesvei 30 var da åpen for kjøretøy inntil 3,5 tonn. Et punkt i Rendalen var delvis stengt, der ble trafikken dirigert manuelt.

Kun nødvendig transport

– Vi ber transportørene om å kun gjennomføre transportoppdrag på fylkesvei 26 som er helt nødvendige i den situasjonen vi er i, sa stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt i går kveld.

– Med nødvendig transport mener vi frakt av gods eller dyr som er nødvendig for matvaresikkerhet og dyrevelferd. All annen tungtransport bør vente til denne situasjonen har roet seg, sa fylkesberedskapsleder Asbjørn Lund.

– Vogntog som kjører på veiene i Innlandet nå, kan bli stoppet og bli omdirigert eller må snu, fordi det stadig oppstår nye og potensielt farlige situasjoner. Det er umulig å ha full oversikt. Dette har med trafikksikkerhet å gjøre, sa seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i går.

Jobber med å sikre og åpne

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har alt tilgjengelig materiell og personell ute for å stenge og sikre veistrekninger der det går ras eller oppstår flom. Likevel kan det oppstå farlige situasjoner der veier er skadet av flomvann.

– Vi har mange folk ute, men det skjer så mye, på så mange steder samtidig, at det kan ta tid å komme fram til nye skadesteder. Selv om vi åpner etter hvert, der det er mindre skader, vil det ta lang tid å få reparert hele veinettet, sier Aud M. Riseng.

Powered by Labrador CMS