Hydrogendrevet renovasjonsbil i Tyskland.

Vil levere hydrogen-drevne renovasjons-biler til Norge

Den tyske lastebilprodusenten Faun står klar til å levere hydrogendrevne renovasjonsbiler til norske virksomheter i samarbeid med det norske H2 Truck-prosjektet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tyske Faun leverer renovasjons- og gatefeierbiler som går på alle drivstoff; diesel, batterielektrisk og hydrogen. Flere av deres hydrogendrevne biler kjører nå i europeiske byer, og selskapet er klar til å levere også til Norge.

- Vårt hovedmål er en klimavennlig og utslippsfri transport. Så langt er 20 av våre tunge hydrogenkjøretøy i bruk. I det kommende året vil vi produsere mer enn 100 kjøretøy, sier Patrick Hermanspann, CEO Faun Group, Faun Umwelttechnik GmbH & Co.KG.

Fyller et tomrom

Renovasjonsselskapene utfører ikke bare en viktig samfunnsoppgave. Her i Norge er de også blant de fremste aktørene til å ta i bruk fornybare drivstoff i sine kjøretøy. Overgangen er imidlertid ikke uproblematisk.

Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn AS.

- Flere selskap viser nå stor interesse for hydrogen som drivstoff. Det skyldes flere forhold. Mange bruker biogass, men det er kun på Østlandet, rundt Stavanger og i Trondheim der biogass er tilgjengelig. Når det gjelder elektriske kjøretøy så rapporterer brukerne om utfordringer med rekkevidde, lang ladetid og redusert nyttelast. Hydrogen har noen egenskaper som gir opplagte fordeler for den tjenesten renovasjonsselskapene utfører, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn AS og prosjektleder for H2 Truck.

Han viser til at de hydrogendrevne bilene har lang rekkevidde, de fylles på ca. 15 minutter og man taper ikke nyttelast i forhold til bruk av diesel. I tillegg reduseres støy ved at motoren er stillegående og også komprimatoren kan drives av strøm fra brenselcellen.

Faun planlegger sammen med partnere i et IPCEI-prosjekt (Important Project of Common European Interest) opptrappingen av hydrogenøkonomien. Innenfor denne rammen ønsker de å bygge en bærekraftig og robust hydrogenverdikjede.

- Gjennom utvidelse av produksjonskapasitet til inntil 5000 enheter årlig, vil Faun gi et stort bidrag med mer enn 12.000 kjøretøy innen 2027 til klimanøytral tungtransport, sier Hermanspann.

Gode erfaringer i Göteborg

I Göteborg har det interkommunale renovasjonsselskapet Renova en flåte på 250 tunge kjøretøy, der alle kjører på fornybar energi. Selskapet har blant annet to batterielektriske og to hydrogendrevne renovasjonsbiler. Utviklingssjef Hans Zackrisson i Renova har en klar oppfatning om potensialet for hydrogen.

Hans Zackrisson, Renova.

- Vi er svært fornøyde med de to bilene. De har en ytelse og bruksmåte på lik linje med diesel, men med langt mindre støy. De har også klare fordeler sammenlignet med de batterielektriske bilene når det gjelder vår drift. Vinterkjøringen er spesielt utfordrende, da de batterielektriske bilene har redusert rekkevidde. Våre beregninger viser at vi trenger 10-15 % flere kjøretøy for å dekke rutenettet med batterikjøretøy sammenlignet med hydrogen og diesel, sier Zackrisson.

Samarbeider gjennom H2 Truck

H2 Truck har som mål å få de første 100 hydrogenlastebilene til Oslo-regionen, med tilhørende infrastruktur. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw mener renovasjonsbiler er et velegnet segment for hydrogen, og at det også kan være med å akselerere utrullingen av hydrogenlastebiler til godstransport.

- Renovasjonsbilene sogner til et depot og kjører faste ruter. Dette gir et forutsigbart behov for hydrogen og gjør det enklere å dimensjonere infrastrukturen. Samtidig kan bruk av hydrogen til dette segmentet sammen med annen tungtransport gjøre at man lettere når et kritisk volum slik at stasjoner blir etablert. Dette er derfor en smart og effektiv måte det offentlige kan være med å forsere overgangen til utslippsfri transport i Norge, sier Jan Carsten Gjerløw, prosjektleder for H2 Truck.

I løpet av de siste to årene har H2 Truck samlet de viktigste aktørene i verdikjeden for utrulling av hydrogenlastebiler i Norge; produsenter av grønt hydrogen, stasjonsoperatører, utstyrsleverandører og brukerne av lastebiler. Dette gjøres i nært samarbeid med de regionale myndighetene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

- Flere produsenter vil nå levere hydrogenlastebiler til kunder i Norge. Faun er partner i H2 Truck og at de nå tilbyr renovasjonsbiler gir nye muligheter for satsing på hydrogen til tungtransport i hele landet, sier Gjerløw.

Powered by Labrador CMS