Gunnar Thorud, adm. direktør i Volvo Maskin AS, med en av de første Volvo-maskinene med kjennemerker. Foto: MGF
Gunnar Thorud, adm. direktør i Volvo Maskin AS, med en av de første Volvo-maskinene med kjennemerker. Foto: MGF

Første maskiner i maskinregisteret

Publisert

Etter en grundig utviklings- og testfase, er grunnfunksjonaliteten i Maskinregisteret ferdigutviklet. Nå ruller de første registrerte maskinene ut på det norske markedet.

Reginn.no

Maskinregisteret er et register for alle type maskiner og utstyr, men i første fase fokuseres det på masseforflytningsmaskiner. Det var Maskingrossisternes Forening (MGF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) som i sin tid tok initiativet til å etablere Maskinregisteret. Allerede tidlig i prosessen meldte flere aktører interesse for prosjektet, deriblant politiet og finans- og forsikringsbransjen.

Mye er kommet til underveis i utviklings- og testfasen, og Maskinregisteret skal være et komplett register som alle aktørene kan benytte som et hjelpemiddel innen sine forskjellige fagområder.

Dette gjelder blant annet maskineiere/entreprenører, finans- og forsikringsbransjen, maskinforhandlere/-importører, maskinførere, sakkyndige virksomheter, verksteder, byggherrer/oppdragsgivere og offentlige etater.

I tiden fremover vil systemet utvikles videre, men grunnfunksjonaliteten er på plass. Systemet er å finne på Reginn.no.

Kjennemerket inneholder en QR-kode som plasseres tre steder på maskinen. Grunnfunksjonaliteten i Maskinregisteret er nå ferdig utviklet og maskiner vil bli registrert fortløpende. Foto: MGF
Kjennemerket inneholder en QR-kode som plasseres tre steder på maskinen. Grunnfunksjonaliteten i Maskinregisteret er nå ferdig utviklet og maskiner vil bli registrert fortløpende. Foto: MGF

Hvordan bruke Maskinregisteret?

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fil-lagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon.

Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

QR-kode

Alle maskiner vil bli utstyrt med et eget kjennemerke med en QR-kode. Denne QR-koden kan scannes av en smarttelefon og på denne måten vises grunndata om maskinen.

Grunndataene består blant annet av hvem som er juridisk eier og bruker (firmanavn), om maskinen er godkjent ved forrige sakkyndig kontroll (årskontroll) og hvilke utslippskrav den tilfredsstiller. Maskineieren og den som utfører sakkyndig kontroll kan se mer informasjon.