Kontrollingeniør Jens Anders Volden i Statens vegvesen fant denne kalkpartskrystallen under tunneldriving på E39 Svegatjørn–Rådal.
Kontrollingeniør Jens Anders Volden i Statens vegvesen fant denne kalkpartskrystallen under tunneldriving på E39 Svegatjørn–Rådal.

Fant krystall i ny E39-tunnel

Statens vegvesens kontrollingeniør fant en stor krystall-klump under driving av Råtunnelen på E39 Svegatjørn–Rådal.

Publisert Sist oppdatert

Når det sprenges ei salve i tunnelen gjelder det å få ut massene med maskin og lastebil så fort som mulig, slik at man kan bore hull til neste salve. Steinmassene blir ikke vurdert før utlasting og transport til stein-deponiet.

Men denne gangen fikk kontrollingeniør Jens Volden øye på en uvanlig «stein» då han var inne i tunnelen etter nok ei salve i Råtunnelen. Han så et uvanlig lysglimt i steinen som han ikke hadde sett før. Etter en rengjøring, viste det seg at det var et stort krystall-stykke han hadde kommet over.

Geologen på prosjektet sier det ikke er uvanlig å finne krystall i en del gruver, for eksempel i kalksteingruver. Men på veiprosjekter er det ikke dagligdags. I hvert fall ikke med de bergartene som man vanligvis har på Vestlandet. Østafjells er det nok mer vanlig at man kommer over slike krystallfunn.

Funnet i Råtunnelen er en kalkpartskrystall (kalsitt). Det er helst i lavabergarter og granitter at krystall kan dukke opp etter fjellsprenging.
Krystallfunnet fra Fana er nå «arkivert» på prosjektkontoret i Fana.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS