Oslo kommune vil gi læreplassgaranti i blant annet bygg- og anleggsfagene. Illustrasjonsbilde fra Vei og Anlegg 2015.
Oslo kommune vil gi læreplassgaranti i blant annet bygg- og anleggsfagene. Illustrasjonsbilde fra Vei og Anlegg 2015.

Vil undervise yrkesfag i grunnskolen

Og ti prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune må utføres av lærlinger. Dette er bare to av flere tiltak for å gi yrkesfagene et sårt tiltrengt løft i skoleverket.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo har lagt frem «Yrkesveien», en ny strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo.

- Tidlig introduksjon til praktisk læring er viktig for senere yrkesvalg. Høvelbenken ønskes derfor svært velkommen tilbake til skolen, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Hensikten med strategien er å øke barn og unges interesse for yrkesfag.

Byrådsleder Raymond Johansen mener at det ikke lenger finnes noen sammenheng mellom tilbud og etterspørsel av yrker og utdanning i Oslo, i følge pressemelding fra Oslo kommune.

Trenger flere med yrkesfag

- Oslo drives ikke lenger for egen maskin. Det er ikke sammenheng mellom hva vi utdanner og det vi trenger. Uten endringer vil Oslo være underutdannet og underbemannet for fremtiden, sier byrådsleder Raymond Johansen i meldingen.

Byrådslederen viser til at uten endringer vil Oslo være underutdannet og underbemannet for fremtiden, og at det er få ungdommer som velger yrkesfag i forhold til samfunnets behov.

- Byggenæringen har over flere år etterspurt faglært arbeidskraft og at det må tilrettelegges bedre for at barn skal vekke interessen for våre fag. BNL er derfor svært positiv til at Oslo – hvor det også er stor bygge- og anleggsaktivitet – tilrettelegger i større grad for tidlig innsats slik at når de senere skal velge utdanningsvei, velger yrkesfag, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL.

- Yrkesretting fra barneskolen

Tiltakene er «god musikk i våre ører» opplyses det fra BNL.

- Her foreslås det blant annet yrkesretting av fag allerede i barneskolen, flere bedriftsbesøk og nye muligheter av kombinasjoner mellom blant annet yrkesfag og idrett, for å trekke frem noe, sier Leegaard.

Leegaard mener det er også positivt at byrådet har utviklet tiltakene i et tett samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjonene og skolene i Oslo.

- Vi gleder oss til å følge arbeidet med strategien fremover, avslutter kompetansedirektøren.

Her er de ti viktigste tiltakene i «Yrkesveien»:
1. Yrkesfagene skal introduseres allerede i barneskolen, Aktivitetsskolen og Sommerskolen.
2. Fagene i grunnskolen skal yrkesrettes, og de praktiske-estetiske fagene skal styrkes for å gi elevene mer praktisk og variert læring.
3. Arbeidslivets skolesekk etableres som parallell til Den kulturelle skolesekken for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet.
4. Kompetansekravet til rådgivere dobles, og videreutdanning av rådgivere intensiveres.
5. Alle foreldre og foresatte får tilbud om workshop i utdanningsvalg når barnet begynner i ungdomsskolen.
6. Elever som søker yrkesfag får velge nye og spennende kombinasjoner, slik som idrett og yrkesfag, yrkesfaglig spesialisering, veksling skole/bedrift og kombinert studie- og yrkeskompetanse.
7. Elever på studiespesialisering skal få mulighet til å hoppe over til yrkesfag etter Vg1 uten å tape tid.
8. Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plassgarantier i alle yrkesfag.
9. For å skape et mer seriøst arbeidsliv, må ti prosent av arbeidstimene utført på oppdrag for Oslo kommune utføres av lærlinger.
10. Yrkesfagene bygges opp på nytt – hele skole- og tilbudsstrukturen i Oslo gjennomgås.