LAVT: Høyere enn dette løftet det seg ikke da en stor steinblokk ble delt.
LAVT: Høyere enn dette løftet det seg ikke da en stor steinblokk ble delt.

Varsom sprengning med pyroteknikk

LØRENSKOG: Mitas AS testet på vårparten 2016 produktet Royex i steinbruddet til Feiring Bruk på Lørenskog. Royex er et ikke-detonerende produkt som er ment å brukes til å ta ut fjell der tradisjonell sprengning blir for voldsomt.

Publisert Sist oppdatert

Svenske Etken Teknologi har utviklet Royex, og mot slutten av 2015 lanserte selskapet generasjon to av produktet. Det var dette norske Mitas testet hos Feiring Bruk.

Royex er ikke et sprengstoff, men et pyroteknisk produkt for å ta ut fjell. Den største forskjellen på tradisjonelt sprengstoff og Royex, er redusert risiko og rystelser med det pyrotekniske produktet. Når Royex «fyres av», brenner det med subsonisk (underlyds) hastighet. Dermed bygges det opp et trykk i borehullet over litt tid, før energien brekker opp fjellet/steinen.

Ved tradisjonell sprengning er det bare en brøkdel av energien som brukes til å bryte løs steinen, og det krever derfor langt mer energi.

Energiutviklingen stoppes

Energibruken, som er en deflagrasjon, er helt annerledes ved bruk av pyroteknikk. Når berget/steinen sprekker, avsluttes umiddelbart energiutviklingen. I tillegg gir det marginalt med rystelser og lite gass. Dette er med på å redusere risikoen betydelig. I friluft brenner produktet uten noen fare for eksplosjon.

På mange sprengingsjobber er nettopp det å være forsiktig avgjørende. Det er når det skal sprenges i boligområder, bykjerner, ved infrastruktur eller inne i eksisterende bygninger at Royex har sine største fordeler.

Interessert

Én som fulgte demonstrasjonen på Feiring Bruk like før påsken 2016 var Kjetil Solstad fra Skanska. Han så umiddelbart mange åpenbare bruksområder for det nye produktet.

- Vi har stadig sprengningsjobber hvor det kreves stor grad av forsiktighet. Både i forhold til rystelser og faren for steinsprut, sier Solstad til AT.no.

Skanska har også bore- og sprengejobben for Feiring Bruk. Inne i bruddet kan Royex ha klare fordeler: Om noen stein blir for store etter første sprengning, kan de splittes med små mengder Royex.

Dette uten at maskiner og personell må flyttes langt unna. Dermed kan normal produksjon opprettholdes samtidig.

Testet mange steder

Royex har vært testet ut ved flere anledninger og på ulike steder. Et av stedene var under en motorveibru langs en av innfartsveiene i Stockholm. På veistrekningen fikk man bare lov til å stoppe trafikken ved noen ytterst få anledninger.

På dette prosjektet benyttet entreprenøren Royex for å utføre forsiktig sprengning ved fundamentet på brua. Ettersom rystelsene er så små, og salven bare løfter grunnen marginalt, kunne trafikken passere 15 meter over mens salva gikk.

Også i gruveindustrien er Royex blitt testet med gode resultater. I gullgruver i Sør-Afrika er det blitt benyttet fordi destruksjonen av steinen helt inntil borehullet er minimal. Dermed klarer man å utvinne mer gullmalm en ved tradisjonell spengning.En annen stor fordel som Mitas fremhever, er at det ikke er nødvendig å lufte ut i tunnelen etter en salve.

Dermed kan arbeidet på stuff gjenopptas umiddelbart etter at fjellet er tatt ut. I Norge var Royex per april 2016 ikke prøvd ut i noen stor skala. Men Tron Nytrøen i Mitas, som har agenturet på produktet i Norge, har stor tro på at Royex er et produkt kundene vil bruke når de blir klar over produktets potensiale.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS