Første spadetak på Posten og Brings logistikksenter i Sandnes. Fra venstre: Martin Mæland (formann i Risa), Arne Skrettingland (anleggsleder i Risa), Siri Tansø (distriktssjef i Posten Norge) og Jan Magne Fotland (byggleder i Prosjektil).
Første spadetak på Posten og Brings logistikksenter i Sandnes. Fra venstre: Martin Mæland (formann i Risa), Arne Skrettingland (anleggsleder i Risa), Siri Tansø (distriktssjef i Posten Norge) og Jan Magne Fotland (byggleder i Prosjektil).

Første spadetak for Posten og Bring i Sandnes

Posten Norge har startet byggingen av nytt logistikksenter i Sandnes. Første spadetak er tatt og i første kvartal 2018 er det innflytting i de nye lokalene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Posten investerer ca. 650 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som blir arbeidsplass for nærmere 330 medarbeidere.

- Vi er veldig glade for å være i gang. Det er fint å se aktivitet på tomta, vel vitende om at her blir det travelt i mange år fremover. Logistikksenteret i Sandnes er en viktig brikke i Posten og Brings logistikknettverk, som fornyes over hele Norge, sier distriktssjef Siri Tansø i Posten Norge.

Når logistikksenteret står ferdig i 2018 vil det omfatte virksomheter innen pakker, gods, termo, lager og Offshore & Energy. Bygget blir på drøyt 16.000 kvadratmeter med mulighet for utvidelse med 5.000 kvadratmeter.

Den siste tiden har det vært en debatt om veisystemet rundt industriområdet der det nye logistikksenteret er plassert. Først sommeren 2019 er den nye veien for tungtransport til industriområdet klar.

- Vi har registrert debatten, men forholder oss til gjeldende reguleringsplan. Beregninger viser for øvrig at samlokaliseringen av våre terminaler i Stavanger-området fører til nesten 600.000 færre kjørte kilometer med bil i året for Postens og Brings virksomheter, sier Tansø.

En skisse av Posten og Brings logistikksenter i Sandnes.
En skisse av Posten og Brings logistikksenter i Sandnes.

Om posten og terminalen:

  • Posten og Brings nye landsdekkende logistikknettverk består av 18 logistikksentre for pakker, gods og temperaturregulerte varer
  • De totale investeringene i Norge utgjør over 4 milliarder kroner til bygg, tomter, eiendomsutvikling og infrastruktur
  • Samlokaliseringen av terminaler i nye logistikksentra styrker Posten og Brings konkurransekraft i et stadig mer internasjonalt marked
Powered by Labrador CMS