Ingrid Dahl Hovland er ansatt som administrerende direktør for Nye Veier AS. Presse
Ingrid Dahl Hovland er ansatt som administrerende direktør for Nye Veier AS. Presse

Disse skal lede Norges veibygging

Nye Veier AS har fått på plass ledergruppen.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er glad for at det nye veiselskapet nå er kommet et viktig steg videre. Nye Veier AS skal levere effektiv veiutbygging og forventningene til selskapet er store. Jeg merker meg at ledergruppen har betydelig erfaring og kompetanse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at ledergruppen for det nye selskapet nå er på plass.

I en pressemelding fra Nye Veier AS går det frem at disse er ansatt:

  • Direktør for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) - Lena Helene Dalen (52), Melhus.
  • Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring (CFO) - Nils Ravnaas (36), Kristiansand.
  • Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi - Anette Aanesland (48), Kristiansand.
  • Direktør for planprosesser og samfunnskontakt - Finn Aasmund Hobbesland (52), Kristiansand.
  • Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (50), Kristiansand.

Tidligere denne måneden ble Ingrid Dahl Hovland ansatt som administrerende direktør.

Styreleder er Rolf Roverud.

Nye Veier AS er under etablering og skal være operativt fra årsskiftet 2015/2016.

Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og vil ha hovedkontor i Kristiansand.

Oppstartsporteføljen består av syv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 130 mrd. kroner.