Adm. direktør Jostein Stormo i Utleiecompagniet (UCO).
Adm. direktør Jostein Stormo i Utleiecompagniet (UCO).

UCO-sjefen om ulykker

I dette innlegget skriver adm. direktør Jostein Stormo i Utleiecompagniet (UCO) om ulykker i forbindelse med bruk av utleieutstyr- og maskiner.

Publisert Sist oppdatert

INNLEGG: Stadig høyere aktivitet og strengere tidsrammer gir oss påminnelser om hvor viktig det er å arbeide med forebyggende sikkerhetsfaktorer for å unngå ulykker. Vi jobber i en utsatt bransje som krever mye av den enkelte, både fysisk og mentalt. Det må avsettes tilstrekkelig tid og ressurser til å vurdere sikkerhetsaspektet i forkant av spesielt utsatte arbeidsoperasjoner.

Blant annet har vi sett at mange av de mest alvorlige ulykkene skjer i forbindelse med laste- og lossearbeid og ved arbeid i høyden. I UCO har vi et kontinuerlig forbedringspotensial og som en av de største aktørene i utleiebransjen, tar vi ansvar for å dele kunnskap om sikkerhetsarbeid både med kunder, leverandører og våre konkurrenter. Alle gode løsninger som bidrar til å øke sikkerheten er viktige bidrag og dersom det kan være med på å avverge ulykker, er det verdt enhver innsats.

Som et ledd i vårt kvalitetssikringssystem, stiller vi krav til alle samarbeidspartnere om å følge våre nye sikkerhetskrav. I praksis betyr dette at enhver som utfører laste- og losseoperasjoner i eller for UCO, skal forholde seg til våre bestemmelser. Disse går ut over krav stilt av lovverk og myndigheter. Innad i selskapet har vi blant annet krav om at alt driftspersonell skal gjennomgå stroppe- og anhukerkurs i UCO-skolen.

Når det gjelder arbeid i høyden, stiller vi også her et krav om kompetanse for våre medarbeidere og for alle som eventuelt skal utføre risikofylt arbeid for oss. Her spiller UCO-skolen en viktig rolle, både for å øke intern kompetanse, men også i kompetansebygging for våre kunder. På denne måten, opptrer vi ikke bare som utleier av maskiner og utstyr, men bidrar til å forhindre skader og ulykker.

Selv om vi ser at dette gir resultater og at økt sikkerhetsfokus er med på å redusere uønskede hendelser, finnes det ikke rom for hvile i dette arbeidet. Dersom alle er med på å finne stadige forbedringer og deler de beste løsningene, vil dette være kompetansebyggende for hele den Norske bygg –og anleggsbransjen. Sikkerhetskultur kan ikke besluttes eller innføres, - den skaper vi i vårt daglige arbeid gjennom personlige valg og holdninger.